2

Wijziging pastoraal team

Beste parochianen van de RK Federatie Vlietstreek,

Aan het einde van de vieringen op 2 en 3 december is de wijziging in het pastoraal team aangekondigd door het voorlezen van de brief van vicaris-generaal Lex van Deelen.

Het vertrek van kapelaan Daan Huntjens roept persoonlijke gevoelens op bij mensen in ons midden. Zeker bij hen die in een werkgroep nauw met hem hebben samengewerkt en of persoonlijk met hem onderweg zijn geweest in de afgelopen vijf jaar. Het is gebruikelijk dat een eerste benoeming na een priesterwijding een beperkt aantal jaren kent; het zijn vijf jaren geworden. In ons gebed spreken we dankbaarheid uit voor de jaren, dat kapelaan Daan Huntjens in ons midden is geweest en bidden we om Gods zegen voor hem in de parochie van de HH. Petrus en Paulus te Leiden e.o. in ons bisdom; om wijsheid en succes in zijn studieopdracht.

Tegelijk spreken we een ‘van harte welkom’ uit en bidden we om Gods zegen voor de pasgewijde priester Arno Aardoom, die in ons midden is benoemd. Persoonlijk wil ik hieraan toevoegen, dat het mij dankbaar stemt, dat onze bisschop monseigneur Van den Hende voldoende vertrouwen heeft in ons, in onze nieuwe parochie HH. Maria en Jozef om wederom een pas gewijde priester aan ons toe te vertrouwen om werkzaam te zijn in ons midden.

Over de plaats(en) en moment(en) van persoonlijk afscheid kunnen nemen van kapelaan Daan Huntjens in de tweede helft van de maand januari zal u nog nader worden geïnformeerd.

Pastoor Wim Bakker

Hier vindt u de brief van de vicaris-generaal.

Reacties ( 2 )

  1. Beantwoorden
    Peggy van ham en fam. zeg

    Kapelaan Daan Huntjens was en is, niet alleen voor mij maar ook voor vele parochianen die ook hun partner verloren zijn, een oprechte en goede begeleider geweest. Hij was voor mijn Ruud een steun en toeverlaat in zijn laatste levensjaar. Jammer, voor mij, dat hij overgeplaatst wordt. Zijn preken zijn voor mij een bagage geweest voor de hele week. Pastoor Bakker, u mag trots zijn op uw kapelaan Huntjens. Natuurlijk zullen we de nieuwe kapelaan ook in ons hart sluiten. Dag pastoor.

  2. Beantwoorden
    Joyce de Brieder zeg

    Graag via deze weg alvast een bedankje aan kapelaan Daan voor de fijne begeleiding tijdens de Alpha cursus. Het heeft mijn geloof verdiept en verrijkt.

Plaats een reactie