Nog geen reacties

Wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vredestichters

De campagne voor de Wereldmissiemaand heeft dit jaar als motto ‘Gelukkig de vredestichters’. West-Afrika krijgt daarin de volle aandacht. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie wil Missio er stemmen van hoop laten horen. In de landen van de Sahelregio lijden de mensen al lange tijd onder armoede, honger en terreur van islamitische fundamentalisten. Nu komt daar nog de coronapandemie bij. Veel Afrikanen zijn zich echter amper bewust van de gevaren van het virus voor de gezondheid. Zij maken zich vanwege de ernstige veiligheids- en economische situatie veel meer zorgen om hun bestaan.

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. Ons wordt gevraagd daarbij te helpen met gebed en geld.

In het weekend van 17 en 18 oktober zal hiervoor in onze kerken worden gecollecteerd.
En u kunt ook helpen met een overschrijving op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

 

‘Hier ben ik, zend mij’

In zijn jaarlijkse boodschap voor Wereldmissiezondag gaat paus Franciscus in op het antwoord van de profeet Jesaja op de vraag van God: ‘Wie zal ik zenden?’ (Jesaja 6,8). Deze vraag daagt ons allen uit. Lees verder

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.