Nog geen reacties

Week van de Eenheid

Week van Gebed 2020

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De gebedsweek is van 19 tot en met 26 januari. Het thema komt is voorbereid door christenen van Malta en is ontleend aan de schipbreuk die Paulus daar leed: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.” (Hnd 28,2)

Rijswijk

Op zondag 26 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering van de Rijswijkse kerken in de H. Bonifatius. De andere Rijswijkse kerken zijn op zondagmorgen gesloten. Wel is er op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering in de HH. Benedictus en Bernadette.

‘Wij geloven in Rijswijk’: gemeenschappelijke viering van de Rijswijkse kerken
Op zondag 26 januari vindt in het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid een gemeenschappelijke viering plaats van alle Rijswijkse kerken. Deze oecumenische viering van woord en gebed met als thema ‘Gastvrij ontvangen’ begint om 10.00 uur in de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De deelnemende kerken zijn de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek waarvan de Bonifatius- en Benedictus en Bernadettekerk deel uit maken, de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk), de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk). Herman Pals, organist van de Leeuwendaalkerk, en een muziekgroep verlenen muzikale medewerking. Voor de kinderen is er een vertelkring georganiseerd. De collecte op deze zondag is bestemd voor de gezamenlijke activiteiten van de bewoners van het Asielzoekerscentrum in Rijswijk. De collecte bracht € 1.100,28 op!!!

Deze gemeenschappelijke viering bouwt voort op het jubileumjaar 2017 waarin werd herdacht dat het 750 jaar geleden was dat er in Rijswijk voor het eerst schriftelijk sprake was van een parochie. Met deze herdenking wilden de Rijswijkse geloofsgemeenschappen de onderlinge kerk­banden verstevigen door samen te vieren en met elkaar naar buiten te treden. Na afloop van het jubileumjaar is besloten om in het kader ‘Wij Geloven in Rijswijk’ een aantal activiteiten samen voort te zetten, zoals deze oecumenische viering.

Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Na afloop staat er voor de aanwezigen een kopje koffie klaar achterin de kerk. Alle andere kerkgebouwen van de deelnemende kerken zijn deze zondag dicht.

De foto’s van de goed bezochte viering staan hier.

Leidschendam/Voorburg

Op woensdag 22 januari vindt om 10.30 een oecumenische gebedsviering plaats in Zorgcentrum de Mantel, Klaverweide 54 in Voorburg. Voorgangers zijn Pastor Paul Sas en ds Giel Schormans. Ook mensen van buiten de Mantel zijn van harte welkom.

In Leidschendam-Voorburg sluiten wij die week af met een oecumenische viering op 26 januari om 19.00 uur in de Dorpskerk aan de Sluis in Leidschendam.

Ds Fulco de Vries Bouwstra en Diaken Pier Tolsma zullen hierin voorgaan. Thema van de week en ook van de viering is Buitengewoon naar aanleiding van de tekst: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’ Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Een zeer actueel thema, ook voor ons. De voorbereidingsgroep zorgt voor een mooie viering en we hopen dat u deze in uw agenda alvast wilt reserveren zodat we met velen om eenheid kunnen bidden.

Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie en thee in de Binnenhof achter de kerk.

 

Plaats een reactie