Nog geen reacties

Vredesweek: bidden om vrede

Tijdens de Vredesweek vindt u hier elke dag een gebed om vrede.

Zie hier voor meer informatie over de Vredesweek.

Zondag 24 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om vrede in ons hart;
dat wij al onze gevoelens van angst en afkeer mogen omzetten in liefde,
dat uw liefde in ons mag groeien
zodat we leven in vrede met onszelf en met elkaar
en in gesprek met elkaar mogen werken aan een betere wereld.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Zaterdag 23 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om democratische bestuursstructuren;
dat alle mensen zich verantwoordelijk weten voor het algemeen welzijn,
dat wij naar elkaars mening luisteren
en in overleg wegen naar een goede toekomst vinden
en daarbij ruimte geven aan minderheden en hun rechten respecteren.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Vrijdag 22 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden;
dat wij weten dat geen van ons de waarheid in pacht heeft
maar haar zoeken in het gesprek met elkaar
en ervaren dat uw heilige Geest ons daarin bijstaat.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Donderdag 21 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om een eerlijke verdeling van de vruchten van de schepping;
dat wij alles wat de aarde ons biedt
zien als een geschenk aan alle mensen,
dat wij niet handelen uit eigen belang
maar bereid zijn ook het werk van onze eigen handen te delen met anderen.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Woensdag 20 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om vrede tussen de verschillende culturen van onze wereld;
dat wij ons niet afkeren van wat ons vreemd is
maar elkaar leren te waarderen en met elkaar in gesprek gaan,
dat wij de verschillende culturen zien als een rijkdom.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Dinsdag 19 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om vrede tussen de verschillende rassen en talen van deze wereld;
dat mensen elkaar met liefde en respect tegemoet treden
en met elkaar in gesprek gaan,
dat wij weten dat wij allen aan elkaar gelijkwaardig zijn,
dat wij elkaar mogen verstaan en begrijpen.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Maandag 18 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om vrede tussen de verschillende godsdiensten en levensovertuigingen;
dat mensen elkaar niet verketteren maar met elkaar in gesprek gaan
en in dialoog met elkaar op zoek gaan naar het mysterie,
dat wij uw waarheid mogen ervaren als broeders en zusters van elkaar.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

 

Zondag 17 september

God van liefde,
Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan.

Wij bidden U om vrede in de wereld,
om vrede tussen de landen die met elkaar in oorlog zijn;
dat zij de wapens neerleggen en met elkaar in gesprek gaan
dat zij wegen van vrede bewandelen.
Dat bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria…
Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons. Amen.

Plaats een reactie