Nog geen reacties

Vredesweek 2023: Onvrede en nu?

Vrijwel elke dag worden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Ook op andere plaatsen in de wereld strijden mensen voor vrijheid en voor zelfbeschikking. Een democratische staatsinrichting is een groot recht: een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen.

Als vredesorganisatie herkent PAX processen die kunnen leiden tot spanningen in de samenleving. Democratie vergroot de kansen op duurzame vrede. Democratie is een kernbegrip voor het vredeswerk. Ook in Nederland staat de democratie onder druk. Het zijn niet alleen populistische bewegingen en partijen die problemen veroorzaken, de overheid zelf heeft de publieke zaak verwaarloosd. Jaar in jaar uit zien we het vertrouwen in politici teruglopen. Veel jongeren zijn er niet van overtuigd dat de democratie de beste bestuursvorm is. Zij voelen zich vaak niet serieus genomen.

Naast de zondagvieringen op 16 en 17 september waarin er een deurcollecte is voor PAX kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL03 TRIO 0390 5150 00 ten name van PAX.

Naast financiële ondersteuning van het vredeswerk is ook ons gebed voor de vrede gewenst. Gedurende de vredesweek vindt u hier van 16 tot en met 24 september dagelijks een gebed voor de vrede.

Plaats een reactie