Nog geen reacties

Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil

De derde week van september zal er, net als andere jaren, weer een Vredesweek worden georganiseerd. PAX heeft als thema voor de Vredesweek gekozen: ‘Vrede verbindt verschil’, met een extra oog voor de diversiteit in de samenleving. Diversiteit en verschillend kunnen zijn heeft met fundamentele vrijheid te maken als onderdeel van wat vrede is. Mensen moeten elkaar kunnen respecteren in hun eigenheid en elkaar kunnen verstaan, hier en elders. We zien elkaar zitten en staan, we horen elkaar en nemen de moeite om elkaar te helpen. In zo’n samenleving voelen mensen zich thuis en veilig. Zo’n situatie noemen we ook vrede.

PAX werkt in veertien landen met veel verschillende partners aan vrede. In alle landen is de (conflict)situatie anders, net als de culturen, etnische achtergronden en religie. Maar steeds weer zien we dat het accepteren van deze verschillen en het respectvol omgaan met de ander, een voorwaarde is om vreedzaam samen te leven.

In het weekend 19 en 20 september zal aandacht worden besteed aan het thema. Er is dan ook een collecte in de kerken. Ook kunt u een bijdrage overmaken op:
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00 onder vermelding van Vredesweek 2020 t.n.v. PAX in Utrecht.

En de hele week, van 19 tot en met 27 september zullen we weer de vredesvlag uithangen. Om steeds aan vrede te denken.

Meer over de vredesweek en PAX vindt u hier.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.