Nog geen reacties

Vieringen in de Veertigdagentijd: Jezus volgen in zijn lijden

Vorig jaar moesten we na twee avonden vanwege corona stoppen met de meditatieve vieringen in de Veertigdagentijd. Het toen gekozen thema is slechts gedeeltelijk aan de orde geweest. In de komende Veertigdagentijd hernemen we dit thema: Jezus volgen in zijn lijden.

Voorburg

In Voorburg zijn er op de woensdagavonden om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk vieringen met Woord en gebed, met zang en stilte. De vieringen worden vanuit de Sint Maartenparochie en de Martiniwijkgemeente (PGV) voorbereid. Na de vieringen gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen. Op de eerste woensdag is dat het hongerdoek ‘Toekomstdromen’ geschilderd door Sieger Köder ingeleid door diaken Pier Tolsma, vervolgens twee avonden over het boek ‘Alleen liefde heeft toekomst’ onder leiding van pastor Ton van Eijk. Op de vierde avond is het thema ‘De betekenis van het Kruis’ ingeleid door dominee Giel Schormans en op de laatste avond spreekt Netty Dondorf over de joodse Pesachmaaltijd.

Rijswijk

Ook in Rijswijk zijn er een vijftal vieringen met dit thema. Deze zijn op de woensdagavonden om 19.30 uur in verschillende kerken. Dat zijn op 24 februari de Bonifatiuskerk, op 3 maart de Leeuwendaalkerk, op 10 maart de Oude Kerk, op 17 maart de Hofrustkapel en op 24 maart weer de Bonifatiuskerk. Op maandag, dinsdag en woensdag van de Goede Week zijn er weer de gebruikelijke vieringen in de Nieuwe Kerk en de Benedictus en Bernadettekerk.

Bij de vieringen in de Bonifatiuskerk mogen dertig mensen aanwezig zijn. Om via livestream aan deze viering deel te nemen, zie hier.
De vieringen in de overige drie kerken zijn alleen via livestream te volgen. De daarvoor benodigde link komt hier te staan.

Plaats een reactie

Voor de vieringen op zaterdag en zondag is aanmelding noodzakelijk:Zie hier.