Nog geen reacties

Viering van de Goede Week en Pasen

De vieringen van de Goede Week en Pasen laten ons Jezus volgen op zijn reddende weg van lijden, sterven en verrijzenis. Uit liefde voor ons is Hij deze weg ten leven gegaan.

Het gebruikelijke overzicht met tijden, kerken, voorgangers en koren vindt u hier.

 

Palmzondag

Op zaterdag 13 en zondag 14 april vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op zondagochtend is er in de Sint Martinuskerk, de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de HH. Petrus en Pauluskerk bijzondere aandacht voor de kinderen met hun palmpaasstokken. Meer informatie over de palmpaasstokken vindt u hier.

‘s Middags is er een passieconcert in de H. Bonifatiuskerk. Zie hier voor meer informatie.

 

Oecumenische vespervieringen

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn er in Rijswijk oecumenische vespervieringen. Zie hier voor informatie.

 

Boete- en Biechtvieringen

De voorbereiding op Pasen vraagt om bekering. De boetevieringen helpen ons daarbij. Zie voor meer informatie hier.

 

Chrismamis in de kathedraal, 17 april

Bisschop Van den Hende wijdt voor het hele bisdom het H. Chrisma voor Doop, Vormsel en Wijding, en zegent de oliën voor zieken en geloofsleerlingen. Zo blijven we het hele jaar met Christus, de Gezalfde, verbonden. Onze jongeren die nu in het tweede jaar van hun vormselproject zitten zijn aanwezig om voor ons de oliën op te halen, onder andere het Chrisma voor het Vormsel!

De bisschop nodigt ook u allen uit hierbij aanwezig te zijn aan de Mathenesserlaan 307 in Rotterdam (betaald parkeren met betaalpas!) op woensdag 28 maart om 19.30 uur (vooraf van 18.30-19.15 uur: gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening).

Meer informatie vindt u hier.

 

Witte Donderdag, 18 april

Op de avond voor zijn lijden ensterven geeft Jezus ons een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de Eucharistie om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk (met voetwassing van de jongeren uit het eerste jaar van het vormselproject) en de HH. Petrus en Pauluskerk. In deze laatste kerk kunnen we nog tot 22.00 uur aanbiddend bij Hem blijven waken.

 

Goede Vrijdag, 19 april

Op Jezus’ stervensuur, 15.00 uur, bidden we in alle vier de kerken de kruisweg. Om 19.00 uur wordt in de H. Bonifatiuskerk het lijdensverhaal gezongen en het kruis vereerd. Om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk: viering met passieverhaal, grote voorbede en kruisverering. Op alle locaties kunt u zowel naar de kruisweg als naar de avondviering bloemen meenemen (graag zonder verpakking!) om bij het kruis te leggen. Om 19.00 uur is er een passieconcert in de Sint Martinuskerk. Zie voor het passieconcert hier.

 

Paaszaterdagviering voor kinderen

Zie voor informatie hier.

 

Paaswake, zaterdag 20 april

In deze heilige nacht waken en bidden we.. We vieren Pasen door de Paaskaars te ontsteken, naar de verhalen van God met ons te luisteren en de Eucharistie te vieren. De vieringen zijn om 21.30 uur in de H. Bonifatiuskerk, de St. Martinuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk:

 

Eerste Paasdag, zondag 21 april

De feestelijke Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk, om 9.30 uur in de St. Martinuskerk, om 11.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en om 11.15 uur in de H. Bonifatiuskerk. Met de allerkleinsten, de kinderen van 0 t/m 7 jaar en hun (groot)ouders, wordt Pasen om 11.00 uur in een KinderVertelViering in de St. Martinuskerk gevierd. Zie hier voor de KinderVertelViering.

 

Tweede Paasdag, maandag 22 april

Op de tweede dag van Pasen vieren we de Eucharistie om 10.30 uur in de H. Bonifatiuskerk en in de Sint Martinuskerk.

Plaats een reactie