Nog geen reacties

Vervolggesprekken synodaal proces

In oktober 2021 lanceerde paus Franciscus de grootste volksraadpleging ooit onder rooms-katholieke gelovigen. Het was de eerste stap van een meerjarig ‘synodaal proces’ over ‘synodaliteit’. Met dit woord geeft de paus aan dat het er om gaat om als Kerk samen een weg vooruit te vinden met inbreng en medewerking van alle gelovigen.

In de eerste fase van dit traject is door gelovigen van over de hele wereld inbreng geleverd; ook de inbreng uit onze parochie (gesprekken in februari 2022 en februari 2023) is in de synodedocumenten verwerkt. Overal ter wereld bleken de verlangens opvallend gelijkluidend: gelovigen willen een inclusievere, verwelkomende en luisterende Kerk die leken en vooral ook vrouwen meer betrekt in functies en taken op alle niveaus.

Dit ‘synodale proces’ is weer een nieuwe fase ingegaan. De inbreng uit de hele wereld is in oktober 2023 besproken tijdens de eerste zitting van de wereldwijde synode in Rome. Gelovigen, mannen en vrouwen, hebben tijdens deze synode voor het eerst, net als bisschoppen, een formele stem gehad. Deze synode heeft een slotdocument ‘Een synodale Kerk op zending’ opgeleverd.

Nu betrekt de Kerk opnieuw alle gelovigen bij dit proces van kerkvernieuwing. Aan alle bisschoppen is gevraagd om met de geloofsgemeenschap over het slotdocument op synodale wijze na te denken. Een rapport met een samenvatting van de opbrengsten van deze luistergesprekken moet half mei 2024 in Rome zijn; het zal de agenda vormen van de tweede wereldwijde synodebijeenkomst in oktober 2024.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, maakte een landelijke handreiking voor de gesprekken die nu gevoerd kunnen worden. De tekst van deze handleiding vindt u hier. Meer informatie over de activiteiten op landelijk niveau vindt u hier.

Uitnodiging

Met het oog hierop wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over de toekomst van de Kerk. Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe gaan we de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgeven?

Deze gesprekken vinden plaats op
zaterdag 24 februari van 10.00 – 12.00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk;
zondag 25 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Haard in Leidschendam;
woensdag 28 februari van 19.30 – 21.30 uur in de Lucaszaal (Bonifatiuskerk) en
vrijdag 1 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

De paus vindt het noodzakelijk dat er naar iedereen wordt geluisterd; als iedereen meedoet kan de Geest ruim baan krijgen en zichtbaar maken wat er onder de gelovigen leeft. U bent dus méér dan welkom om aan een van deze bijeenkomsten deel te nemen. Informatie met de gespreksvragen, een samenvatting van het slotdocument en van de in het document opgenomen voorstellen treft u hieronder aan.

Gespreksvragen

Het centrale thema van deze gesprekken is: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?
Op basis van de landelijke handreiking zijn de volgende vragen opgesteld.

Eerste ronde: Vorming in een missionaire Kerk

  1. Wat zijn de mooie kanten van een katholiek gezins- en familieleven? Welke uitdagingen en welke zorgen komt u tegen als katholiek gezin?
  2. Wat zijn uw ervaringen met de Kerk als een ‘missie’, of een Kerk die met vreugde probeert missionair te zijn?
  3. Hoe inspireert uw geloof u om zich in te zetten in de samenleving?
  4. Hoe maken we dit concreet binnen onze eigen parochie?

Tweede ronde: Deelname aan een verwelkomende Kerk

  1. Heeft u zich wel eens niet welkom gevoeld in de Kerk?
  2. Heeft de aanwezigheid van verschillende culturen of visies op de samenleving uw lokale geloofsgemeenschap beïnvloed?
  3. Hoe bouwen we bruggen en bevorderen we onderling begrip? Hoe zorgen we dat we zelf blijven luisteren en leren?

Derde ronde: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

  1. Wat is ons ideaalbeeld: mannen en vrouwen zijn helemaal gelijk of mannen en vrouwen werken met verschillende charisma’s samen?
  2. Hoe ziet u uw roeping in de Kerk?
  3. Wat is volgens u nodig om vrouwen op gelijkwaardige voet met mannen verantwoordelijk te maken in en voor de Kerk?

Degenen die niet in staat zijn om bij een van de gesprekken aanwezig te zijn kunnen per mail reageren op de stukken (liefst niet meer dan een half A4’tje). Informatie over de eerdere fasen van het synodaal proces vindt u op deze site onder ‘Vieringen en activiteiten’ onder het tabblad ‘Synodale Kerk’.

Degenen onder u, die speciaal willen reageren op wat het slotdocument zegt over de positie van de vrouw in de Kerk, worden ook gewezen op de activiteiten van het Netwerk Katholieke Vrouwen; zie de site www.luisterendopweg.nl.

De werkgroep synodaal proces van de parochie HH. Maria en Jozef bestaat uit Raf Houben, Yvonne en Emile Verviers en diaken Pier Tolsma.

Slotdocument ‘Een synodale Kerk op zending’

Volledige tekst van het Synthesedocument: Een synodale Kerk op zending

Samenvatting van deze slottekst: zie Kernpunten

Gerubriceerd overzicht van aanbevelingen uit deze slottekst

Plaats een reactie