Nog geen reacties

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater.

Bedreiging van voedselzekerheid
In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Daarmee zijn zij heel gevoelig voor de steeds ernstiger klimaatveranderingen. Langere en meer droge periodes, overstromingen en cyclonen bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen en ook de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Gebrek aan waterpunten
Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Velen moeten meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw, prostitutie en criminele activiteiten.

Wat doet Vastenactie?
Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit twintig dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. Zie hier voor meer over het vastenactieproject en maak daar kennis met Thandekile en Jakuline, twee sterke vrouwen die leren om te gaan met klimaatveranderingen.

Acties in onze parochie

Achter in onze kerken staat in de Veertigdagentijd de gebruikelijke offerbus voor de Vastenactie. Op Aswoensdag is de collecte voor dit project. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL21 INGB 0000 0058 50, ten name van Vastenactie, Den Haag.

Vastensoep in Leidschendam
In Leidschendam kunt u elke dinsdagavond om 18.00 uur oecumenische vastensoep eten in de Kruisheuvelkerk aan de Burgemeester Roeringlaan 6. De soep wordt met brood geserveerd. De eerste maaltijd is op dinsdag 20 februari en dan elke dinsdag in de Veertigdagentijd, de laatste keer op 26 maart. Aan het eind van de maaltijd wordt gecollecteerd. De ene helft van de opbrengst gaat naar het project van de protestantse gemeente voor de Veertigdagentijd. De andere helft van de opbrengst gaat naar het project van de Vastenactie.

Vastenkoekjes in Rijswijk
Vorig jaar bakten we met kinderen koekjes voor de Vastenactie. Deze koekjes werden na de viering in de Benedictus en Bernadettekerk aan de kerkgangers aangeboden. Dat leverde een hoop blije gezichten op en een mooie bijdrage voor het Vastenactieproject op. Dit jaar willen wij hier weer mee aan de slag, maar nu ook in de Bonifatiuskerk. Ouders kunnen zich met hun kinderen bij Stepanka Huisman (06 11 83 63 66) melden. De data voor het bakken van koekjes en het aanbieden na de vieringen worden in overleg met elkaar vastgesteld.

Vastensoep in Voorburg
In Voorburg wordt net als afgelopen jaren de take-away vastensoep gekookt. Deze vers gemaakte vastensoep wordt na de viering van zaterdag 16.30 uur en zondag 9.30 uur verkocht in goed afgesloten emmertjes van 1 liter of van 0,5 liter. Elke week zorgen wij voor drie heerlijke soepen waarvan er één een vegetarische soep is. Soep bestellen is mogelijk. Dat kan telefonisch elke werkdag van 9.30 tot 12.00 via 070 327 45 11 (parochiesecretariaat) of per mail.

Bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen, wordt de soep op zaterdag thuisbezorgd. U kunt ook een extra emmertje soep voor de buurman of een eenzaam persoon in de buurt kopen. Samen vastensoep eten en zo een gesprek voeren, elkaar beter leren kennen, kan heel leuk zijn.

Klaverjassen in Leidschendam
Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer de gebruikelijk klaverjasavond ten behoeve van de Vastenactie wordt georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op woensdagavond 6 maart. Meer informatie volgt.

Plaats een reactie