Nog geen reacties

Vastenactie 2020 ‘Jacinta r€kent op ons!’

Zoals eerder al werd aangekondigd, willen de parochies in onze federatie Vlietstreek in de Veertigdagentijd het KAP-project van onze parochiane Jacinta van Luijk in Kenia ondersteunen. Met een team van veertien mensen uit Kenia werkt Jacinta aan gemeenschapsontwikkeling; KAP staat voor Kitale Community Advancement Programme en Kitale is de plaats in het westen van Kenia van waaruit Jacinta haar werk organiseert.

Al jaren speelt KAP een belangrijke rol in de strijd tegen misstanden die het gevolg zijn van armoede, verslaving en familie- en stammentwisten. Daardoor hebben HIV/AIDS een kans gekregen, vallen gemeenschappen uiteen, ontstaan dramatische twisten, groeit verslaving aan drugs en alcohol en lopen jongeren verloren. Met inschakeling van veel vrijwilligers biedt KAP oplossingen op basaal niveau door voorlichtingsbijeenkomsten in de dorpen en de woonwijken, (straat)toneel, workshops en follow-up sessies, alsmede persoonlijke begeleiding. De openhartige getuigenissen van mensen die door KAP zijn geholpen, spreken boekdelen.

Hoewel er hard aan wordt gewerkt, is het KAP-project in Kenia nog niet zelfvoorzienend. Er moet dus geld bij en Jacinta kan meestal rekenen op een aantal internationale sponsors. Maar voor 2020 valt het tegen. Dit jaar wil onze parochiefederatie haar financiële zorgen verkleinen. Onder het motto ‘Jacinta r€kent op ons!’ voeren we dit Vlietstreek-brede project uit. En we staan er niet alleen voor: de Bisschoppelijke Vastenactie financiert mee door wat wij bij elkaar brengen, met de helft te verhogen tot een maximum van € 8.000. Wij hopen dat iedereen in onze parochies wil meedoen: door deel te nemen aan de vastensoepmaaltijden in Leidschendam en Voorburg, de sobere vastenmaaltijd in Rijswijk en activiteiten die nog zullen worden aangekondigd.

In de kerken zal ook een offerbus staan voor dit project en u kunt vanaf uw bank- of girorekening geld overmaken: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 van Bisschoppelijke Vastenactie met vermelding: Kitale Kenia projectnummer 401388. Zulke giften gaan rechtstreeks naar het project van Jacinta in Kenia en Vastenactie legt er nog 50 % bovenop (gebruik dit keer daarom geen overschrijving met het voorgedrukte betalingskenmerk van Vastenactie). Namens de mensen in Kenia hartelijk dank!

Op de website van de Vastenactie staan drie verhalen van deelnemers die vertelden hoe KAP hen heeft geholpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Plaats een reactie