Nog geen reacties

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles

Evenals elk jaar zullen onze parochies tijdens de Veertigdagentijd actievoeren voor een goed doel van de Bisschoppelijke Vastenactie (BVA). Dit jaar richten wij onze aandacht op een project voor schoon water op plaatsen waar dat nog niet beschikbaar is.

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van de watercrisis. Dit jaar steunen wij waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!

Op verschillende manieren gaan wij voor dit project actievoeren. Zo zijn er weer de wekelijkse soepmaaltijden in Leidschendam en Voorburg en een sobere maaltijd in Rijswijk met aandacht voor het project en vindt in Leidschendam de traditionele klaverjasavond plaats. Op Aswoensdag wordt in de Petrus en Paulus na de viering het project gepresenteerd. Ook de Bonifatiusparochie heeft voor dit project van de Vastenactie gekozen.

Een bijdrage overmaken via de bank kan ten name van Bisschoppelijke Vastenactie, NL21 INGB 0000 0058 50 met vermelding: Vastenactie 2019.

 

Zie ook op de website van diaken Pier Tolsma: Water, een eerste levensbehoefte voor iedereen.

Plaats een reactie