Nog geen reacties

Thuis de heilige Communie ontvangen

De verbondenheid met onze Heer in de heilige Communie is belangrijk, ook en juist als we niet zelf naar de kerk kunnen komen. In onze parochies zijn vele parochianen die wel eens de Communie naar een familielid of bekende brengen. Daarmee oefenen zij een belangrijke taak uit namens de kerkgemeenschap. Tot hen is dit bericht gericht. Graag willen wij u ontmoeten, in gesprek gaan over de betekenis van de dienst die u verleent en u handvatten aanreiken om de ‘Communie thuis’ vorm te geven.

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd: één in de H. Bonifatiusparochie en één in de parochies Sint Maarten en Trinitas. De opzet van beide avonden is echter dezelfde. U kunt dus ook naar de andere plek komen als de datum u daar beter uitkomt dan in uw eigen parochie. Het is wenselijk dat u zich vooraf even opgeeft. De bijeenkomsten vinden plaats:

Dinsdag 9 oktober, 19.30-20.30 uur, Lucaszaal, Van Vredenburchweg 67, Rijswijk, opgave via secretariaat@bonifatiusparochie.info of 070 399 24 16.

Zaterdag 13 oktober, 15.15-16.15 uur, Maartenszaal, Oosteinde 54, Voorburg, opgave via parochie@sintmaarten-trinitas.nl of 070 327 45 11.

Verder zullen pastoor Bakker en kapelaan Huntjens één keer per maand op een vaste dag de H. Communie gaan rondbrengen naar parochianen die zich daarvoor opgeven. Opgave daarvoor is mogelijk via de secretariaten.

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Plaats een reactie