Nog geen reacties

Synodale Kerk: rapport van de RK Kerk in Nederland

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties. De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe.
Zie hier voor meer.

Het Nederlandse rapport vindt hier.

 

Volgende fase in de synode voor een synodale kerk aangekondigd: de continentale fase

Op vrijdag 26 augustus is in Rome tijdens een persconferentie de volgende fase van de Synode voor een synodale kerk: communio, participatio, missio aangekondigd. Tijdens deze fase vinden de continentale ontmoetingen plaats. Voor Europa zal dat gebeuren in Praag, Tsjechië van 5 tot 12 februari 2023. De organisatie van deze continentale ontmoeting is in handen van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Zie hier voor meer.

 

Het synodale proces binnen de federatie Vlietstreek

Zie hier een eerder bericht over het synodale proces binnen de federatie Vlietstreek.

De documenten die vanuit de federatie aan onze bisschop zijn aangeboden vindt u hier:
1. Resultaten synodale bijeenkomsten
2. Synodale Kerk: hier en nu samen op weg

Plaats een reactie