Nog geen reacties

Stille Omgang 2019

Bedevaart naar Amsterdam in de nacht van zaterdag 16-17 maart

In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat daar in 1345 heeft plaatsgevonden. Op wonderbaarlijke wijze bleef de heilige Hostie van een zieke behouden en ook in het vuur bleef deze onaangetast. Een mirakel. Vandaar dat deze bedevaart ook bekend staat als ‘Het Mirakel van Amsterdam’. Deze bijzondere processie wordt al sinds de dertiger jaren ook door parochianen uit Voorburg en Leidschendam gelopen. Nog steeds gaan er mensen uit onze parochie, maar ook ver daarbuiten, jaarlijks naar de Stille Omgang. In 2019 zal pastoor Bakker deze groep gaan begeleiden.

Programma (wijzigingen voorbehouden)
20.30 uur: Kort gebedsmoment door pastoor Bakker in het parochiecentrum naast de Martinuskerk aan het Oosteinde
21.45 uur: Vertrek vanaf de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk, Laan van Nieuw Oosteinde 1-3 in Voorburg
22.30 uur: Aankomst in Amsterdam met aansluitend het lopen van de Stille Omgang door het centrum van Amsterdam
23.45 uur: Plechtige H. Mis in de Krijtberg (St. Franciscus Xaveriuskerk) gevolgd door een korte uitstelling van het
Allerheiligste
01.15 uur: Vertrek naar Voorburg en daarna naar Delft

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 16,- per persoon (tot 14 jaar is deelname gratis, indien begeleid door een volwassene).
De kosten betreffen vervoer, groepsreisverzekering en bedevaartkosten.

Voor meer informatie over de Stille Omgang: Ineke Huitema, Haagse Bedevaarten (www.bedevaart.nl), via 070 387 67 01 (na 18.00 uur). Folders om in te schrijven liggen in de verschillende kerken van onze federatie.

Jongerenprogramma

Voor jongeren tussen 15 en 30 jaar is er een eigen programma. Er zijn steeds meer jongeren die aan dit bijzondere evenement op zaterdag 16 maart in Amsterdam meedoen. Duizenden katholieken uit heel Nederland komen dan samen om tegen middernacht de Stille Omgang te lopen. Benieuwd waarom ze dat doen? Lees erover op https://www.sojongeren.nl.

Kapelaan Huntjens wil graag met jongeren uit de Vlietstreek tussen 15 en 30 jaar deelnemen aan de Omgang en het voorafgaande speciale Jongerenprogramma. Meestal rijdt er een speciale bus vanuit onze regio Haaglanden. Kosten inclusief vervoer blijven meestal onder de € 20. Ga je mee? Informatie en opgave via een e-mail aan kapelaan Huntjens.

 

Plaats een reactie