Nog geen reacties

Schenk uw energiecompensatie aan een goed doel

In november en december krijgt ieder huishouden € 190,- ter compensatie van de hoge energiekosten. Heel veel mensen zullen dit geld hard nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar misschien behoort u tot de gelukkigen waarvoor dit niet geldt en vraagt u zich af kan ik niet iets goeds doen met dit geld dat ik zelf niet direct nodig heb? Hoe kan ik mensen helpen die juist door de hoge energiekosten en de inflatie in de problemen raken?

Er zijn verschillende goede doelen waaraan u dit geld kunt schenken. Dicht bij huis is dit binnen uw eigen parochie de (Inter)Parochiële CaritasInstelling (PCI of IPCI). De (I)PCI is er voor het lenigen van financiële nood. Zij helpen mensen die financieel in zwaar weer verkeren en die binnen de grenzen van onze parochies wonen ongeacht hun religieuze overtuiging.

U kunt uw gift aan de PCI van de parochie H. Bonifatius of de IPCI van de parochies Trinitas, Sint Maarten en De Verrezen Christus. Een aantal mensen zijn u op eigen initiatief al voorgegaan.

Oproep met Kerstmis
Op de oproep met Kerstmis om uw energiecompensatie aan de (I)PCI te schenken is positief gereageerd. Menigeen heeft gedacht dat anderen dit geld mogelijk meer nodig hebben dan zijzelf. Dat is een verheugende constatering.

Meer informatie over de PCI vindt u hier en meer over de IPCI hierU kunt hier ook terecht als u financiële problemen hebt.

Plaats een reactie