Nog geen reacties

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

In 2020 vierden we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestond. Haar beide patronen staan aan het begin van het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd. Wie is deze man die met zoveel energie het christendom onder de heidenen verkondigde? Wat dreef hem? Hoe kwam het dat hij zoveel bereikte?

Samen praten we over ‘Paulus: Een biografie’ . Dit boek van Tom Wright is in 2019 in het kerstnummer van Kerk aan de Vliet besproken. U vindt de recensie hier. Om deel te nemen is het nodig dat u over dit boek kunt beschikken (kosten
€ 29,95). Het is een flink boek. Dus dat vraagt een serie avonden. Deze avonden worden begeleid door diaken Pier Tolsma en Emile Verviers. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is op alle avonden aanwezig te zijn, is ook digitale deelname aan de uitwisseling mogelijk. De bijeenkomsten zijn in de Maartenszaal (pastorie van de Martinus in Voorburg).

Na een onderbreking van een half jaar wordt de serie op maandag 19 juli weer vervolgd met de vijfde bijeenkomst.
De achtste bijeenkomst is woensdag 27 oktober om 20.00 uur.

Mocht u zich alsnog willen aansluiten, graag opgave vooraf. Dit kan bij diaken Tolsma per e-mail of
via 06 12 96 70 36. U kunt ook digitaal deelnemen door uw eigen ervaringen met het boek naar hem te mailen.

Eerste bijeenkomst op maandag 14 september 2020
Tijdens de eerste deelname zullen we met elkaar kennismaken en maken we een aantal praktische afspraken.
Wat verwachten we van het boek en van deze bijeenkomsten? Hoe zie je Paulus?
Voor deze bijeenkomst lazen we bladzijde 9 tot en met 50: Inleiding en Hoofdstuk 1.
Hierbij stelden we ons de volgende vragen:
Inleiding en Hoofdstuk 1
1. Met welke denkbeelden en vragen leefden de eerste christenen?
2. Welke verwachtingen vanuit het jodendom droeg Paulus met zich mee?
3. Wat is je eerste indruk van Paulus?

Tweede bijeenkomst op maandag 5 oktober 2020
Voor de tweede bijeenkomst lazen we bladzijde 53 tot en met 112: Hoofdstuk 2 tot en met 4.
Hierbij stelden we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 2 Damascus
1. Wat houdt de bekering van Paukus in?
Hoofdstuk 3 Arabia en Tarsus
1. Wat zoekt Paulus in Arabia?
2. Wat doet Paulus in Tarsus?
3. Wat zijn de thema’s van de christelijke theologie in wording?
Hoofdstuk 4 Antiochië
1. Wat is het probleem in Antiochië?
2. Wat is er volgens Barnabas nodig?
3. Hoe werkt de H. Geest?
4. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Derde bijeenkomst op maandag 16 november 2020
Voor de derde bijeenkomst lezen we bladzijde 115 tot en met 178: Hoofdstuk 5 en 6.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 5 Cyprus en Galatië
1. Waarom maakt Paulus zoveel reizen? Wat dreef hem?
2. Wat verklaart zijn succes?
3. Op welke basis kiest hij zijn reisdoelen?
4. Waarom begint hij altijd in de synagoge?
Hoofdstuk 6 Antiochië en Jeruzalem
1. Waarom leidt het optreden van Paulus overal tot problemen?
2. Welke gebeurtenissen veranderen de situatie?
3. Waar draait de confrontatie met Petrus om?
4. Wat zijn de belangrijkste thema’s in de brief aan de Galaten?
5. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Vierde bijeenkomst op maandag 30 november 2020
Voor de vierde bijeenkomst lezen we bladzijde 180 tot en met 217: Hoofdstuk 7 en 8.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 7 Naar Europa
1. Waar gaat de ruzie tussen Paulus en Barnabas over?
2. Mogelijke boodschap van Lucas met de omzwervingen in Klein-Azië?
3. Waarom moet Timoteüs besneden worden?
4. Wat typeert de situatie in Filippi?
5. Wat zijn de verschillende betekenissen van het woord ‘redding’?
6. Hoe gaat het in Tessalonica en Berea?
Hoofdstuk 8 Athene
1. Waarom voert Paulus het woord op de Areopagus?
2. Wat zijn de ideeën die er in Athene leven?
3. Wat brengt Paulus daar tegenin? (Hnd 17,22-31)

Vijfde bijeenkomst op maandag 19 juli 2021
Voor de vijfde bijeenkomst lezen we bladzijde 218 tot en met 278: Hoofdstuk 9 en 10.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 9 Korinte I
1. Wat vind je van Korinte?
2. Hoe komt Paulus aan in Korinte?
3. Wat is het kerygma bij Paulus: de kern van het Evangelie?
4. Wat schrijft Paulus in de eerste brief aan de Tessalonicenzen?
5. En wat in de tweede?
6. Hoe reageren de Joden in Korinte?
7. Wat is er te zeggen over het plotselinge vertrek uit Korinte?
Hoofdstuk 10 Efeze I
1. Wat is er met Paulus in Efeze aan de hand?
2. Wat is er volgens Wright in Efeze en Korinte gebeurd?

Zesde bijeenkomst op maandag 16 augustus 2021
Voor de zesde bijeenkomst lezen we bladzijde 281 tot en met 348: Hoofdstuk 11 en 12.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 11: Efeze II
1. Wat is de bestemming van het geld dat uit Filippi wordt gebracht?
2. Wat vind je van het gedicht over Jezus? Wanneer lezen we dat in de liturgie?
3. Hoe probeert Paulus de lezers van zijn brief op het goede spoor te krijgen?
4. Wie zijn de honden met hun kwalijke praktijken (Fil 3,2)?
5. Hoe kunnen de Filippenzen Christus navolgen?
6. Wie is Onesimus? Wat vindt Paulus van slavernij?
7. Wat schrijft Paulus aan de Kolossenzen?
8. Wat schrijft Paulus aan de Efeziërs?
Hoofdstuk 12: Korinte II
1. Vanuit welke situatie schrijft Paulus de tweede brief aan de Korintiërs?
2. Wat is het onderliggende thema van deze brief?
3. Hoe denkt Paulus over de wederkomst van Christus?
4. Wat motiveert Paulus?
5. Waarom past Paulus niet in gangbare beeld van de Korintiërs?
6. Wat is de doorn in het vlees van Paulus?
7. Waarover schrijft Paulus aan de Romeinen?
8. Wat zijn de vier thema’s?

Zevende bijeenkomst op woensdag 22 september 2021
Voor de zevende bijeenkomst lezen we bladzijde 351 tot en met 384: Hoofdstuk 13.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 13: Opnieuw Jeruzalem
1. Waarom organiseert Paulus de inzameling voor Jeruzalem?
2. Wat gebeurt er onderweg naar Jeruzalem?
3. Hoe werd Paulus in Jeruzalem ontvangen?
4. Wat gebeurt er in Caesarea?
5. Wat zegt Paulus tegen Agrippa?

Achtste en laatste bijeenkomst op woensdag 27 oktober 2021
Voor de laatste bijeenkomst lezen we bladzijde 387 tot en met 444: Hoofdstuk 14.en 15
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 14: Van Caesarea naar Rome – en verder
1. Wat is het Bijbelse beeld van de zee? Hoe komt dit terug in de tekst van Handelingen?
2. Hoe gedraagt Paulus zich tijdens de zeereis?
3. Hoe vergaat het Paulus in Rome?
4. Hoe is het volgens Tom Wright met Paulus afgelopen?
Hoofdstuk 15: Paulus blijft uitdagen…
1. Wat dreef Paulus?
2. Hoe kon Paulus zoveel bereiken?
3. Waarom is Paulus tegenwoordig niet populair?

 

De patroonheiligen van onze kerken
Deze serie is onderdeel van de extra aandacht voor de patroonheiligen van onze kerken, waartoe voor de komende jaren besloten is. Zie daarvoor het vorig jaar verschenen pastoraal beleidsplan. U vindt het hier.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier