Nog geen reacties

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

Dit jaar vieren we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestaat. Haar beide patronen staan aan het begin van het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd. Wie is deze man die met zoveel energie het christendom onder de heidenen verkondigde? Wat dreef hem? Hoe kwam het dat hij zoveel bereikte?

Samen gaan we over ‘Paulus: Een biografie’ praten. Dit boek van Tom Wright is in het kerstnummer van Kerk aan de Vliet besproken. U vindt de recensie hier. Het is een flink boek. Dus dat vraagt een serie avonden. Deze avonden worden begeleid door diaken Pier Tolsma. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is op alle avonden aanwezig te zijn, is ook digitale deelname aan de uitwisseling mogelijk. De eerste bijeenkomsten zijn op maandag 25 mei en 8 juni in de pastorie van de Petrus en Paulus.

De start van deze activiteit is van vanwege het coronavirus nog onder voorbehoud.

Digitale deelname
Ten behoeve van de digitale deelname zal er vooraf aan elke bijeenkomst op deze website worden aangegeven, welk deel van het boek tijdens die bijeenkomst zal worden besproken, met daarbij een aantal richtvragen om speciaal over na te denken. Digitale deelnemers kunnen hun inbreng via e-mail kenbaar maken. Hierbij geldt als richtlijn: niet veel meer dan een half A4 aan tekst (ongeveer vierhonderd woorden). Deze inbreng draagt dan ook tijdens de bijeenkomst bij aan het gesprek. Na afloop van elke avond wordt een samenvatting van de bevindingen tijdens de bijeenkomst en afkomstig uit de e-mails op deze website gepubliceerd. In deze openbare publicaties worden uiteraard geen namen van de deelnemende personen genoemd.

De patroonheiligen van onze kerken
Deze serie is onderdeel van de extra aandacht voor de patroonheiligen van onze kerken, waartoe voor de komende jaren besloten is. Zie daarvoor het vorig jaar verschenen pastoraal beleidsplan. U vindt het hier.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.