Nog geen reacties

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

Na eerder uitstel door corona wordt deze serie nu gestart.

Dit jaar vieren we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestaat. Haar beide patronen staan aan het begin van het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd. Wie is deze man die met zoveel energie het christendom onder de heidenen verkondigde? Wat dreef hem? Hoe kwam het dat hij zoveel bereikte?

Samen gaan we over ‘Paulus: Een biografie’ praten. Dit boek van Tom Wright is in het kerstnummer van Kerk aan de Vliet besproken. U vindt de recensie hier. Om deel te nemen is het nodig dat u over dit boek kunt beschikken (kosten
€ 29,95). Het is een flink boek. Dus dat vraagt een serie avonden. Deze avonden worden begeleid door diaken Pier Tolsma en Emile Verviers. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is op alle avonden aanwezig te zijn, is ook digitale deelname aan de uitwisseling mogelijk. De eerste bijeenkomst is op maandag 14 september in De Haard, Molenpad 2a bij de Petrus en Paulus in Leidschendam. De bijeenkomsten op 5 en 19 oktober zullen in de Maartenszaal (pastorie van de Martinus in Voorburg) platsvinden.

Mocht u zich nog willen aansluiten, graag opgave vooraf. Dit kan bij diaken Tolsma per e-mail of via 06 12 96 70 36.

Digitale deelname
Ten behoeve van de digitale deelname zal er vooraf aan elke bijeenkomst op deze website worden aangegeven, welk deel van het boek tijdens die bijeenkomst zal worden besproken, met daarbij een aantal richtvragen om speciaal over na te denken. Digitale deelnemers kunnen hun inbreng via e-mail kenbaar maken. Hierbij geldt als richtlijn: niet veel meer dan een half A4 aan tekst (ongeveer vierhonderd woorden). Deze inbreng draagt dan ook tijdens de bijeenkomst bij aan het gesprek. Na afloop van elke avond wordt een samenvatting van de bevindingen tijdens de bijeenkomst en afkomstig uit de e-mails op deze website gepubliceerd. In deze openbare publicaties worden uiteraard geen namen van de deelnemende personen genoemd.

Eerste bijeenkomst op maandag 14 september
Tijdens de eerste deelname zullen we met elkaar kennismaken en maken we een aantal praktische afspraken.
Wat verwachten we van het boek en van deze bijeenkomsten? Hoe zie je Paulus?

Voor deze bijeenkomst lezen we bladzijde 9 tot en met 50.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
1. Met welke denkbeelden en vragen leefden de eerste christenen?
2. Welke verwachtingen vanuit het jodendom droeg Paulus met zich mee?
3. Wat is je eerste indruk van Paulus?

De patroonheiligen van onze kerken
Deze serie is onderdeel van de extra aandacht voor de patroonheiligen van onze kerken, waartoe voor de komende jaren besloten is. Zie daarvoor het vorig jaar verschenen pastoraal beleidsplan. U vindt het hier.

Plaats een reactie

Rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op zondag.Zie hier.