Nog geen reacties

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

Dit jaar vieren we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestaat. Haar beide patronen staan aan het begin van het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd. Wie is deze man die met zoveel energie het christendom onder de heidenen verkondigde? Wat dreef hem? Hoe kwam het dat hij zoveel bereikte?

Samen gaan we over ‘Paulus: Een biografie’ praten. Dit boek van Tom Wright is in het kerstnummer van Kerk aan de Vliet besproken. U vindt de recensie hier. Om deel te nemen is het nodig dat u over dit boek kunt beschikken (kosten
€ 29,95). Het is een flink boek. Dus dat vraagt een serie avonden. Deze avonden worden begeleid door diaken Pier Tolsma en Emile Verviers. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is op alle avonden aanwezig te zijn, is ook digitale deelname aan de uitwisseling mogelijk. De bijeenkomsten zijn in de Maartenszaal (pastorie van de Martinus in Voorburg).

Mocht u zich alsnog willen aansluiten, graag opgave vooraf. Dit kan bij diaken Tolsma per e-mail of
via 06 12 96 70 36. U kunt ook digitaal deelnemen door uw eigen ervaringen met het boek naar hem te mailen.

Eerste bijeenkomst op maandag 14 september
Tijdens de eerste deelname zullen we met elkaar kennismaken en maken we een aantal praktische afspraken.
Wat verwachten we van het boek en van deze bijeenkomsten? Hoe zie je Paulus?
Voor deze bijeenkomst lazen we bladzijde 9 tot en met 50: Inleiding en Hoofdstuk 1.
Hierbij stelden we ons de volgende vragen:
1. Met welke denkbeelden en vragen leefden de eerste christenen?
2. Welke verwachtingen vanuit het jodendom droeg Paulus met zich mee?
3. Wat is je eerste indruk van Paulus?

Tweede bijeenkomst op maandag 5 oktober
Voor de tweede bijeenkomst lazen we bladzijde 53 tot en met 112: Hoofdstuk 2 tot en met 4.
Hierbij stelden we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 2 Damascus
1. Wat houdt de bekering van Paukus in?
Hoofdstuk 3 Arabia en Tarsus
1. Wat zoekt Paulus in Arabia?
2. Wat doet Paulus in Tarsus?
3. Wat zijn de thema’s van de christelijke theologie in wording?
Hoofdstuk 4 Antiochië
1. Wat is het probleem in Antiochië?
2. Wat is er volgens Barnabas nodig?
3. Hoe werkt de H. Geest?
4. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Derde bijeenkomst op maandag 16 november
Voor de derde bijeenkomst lezen we bladzijde 115 tot en met 178: Hoofdstuk 5 en 6.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 5 Cyprus en Galatië
1. Waarom maakt Paulus zoveel reizen? Wat dreef hem?
2. Wat verklaart zijn succes?
3. Op welke basis kiest hij zijn reisdoelen?
4. Waarom begint hij altijd in de synagoge?
Hoofdstuk 6 Antiochië en Jeruzalem
1. Waarom leidt het optreden van Paulus overal tot problemen?
2. Welke gebeurtenissen veranderen de situatie?
3. Waar draait de confrontatie met Petrus om?
4. Wat zijn de belangrijkste thema’s in de brief aan de Galaten?
5. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Vierde bijeenkomst op maandag 30 november
Voor de vierde bijeenkomst lezen we bladzijde 180 tot en met 217: Hoofdstuk 7 en 8.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 7 Naar Europa
1. Waar gaat de ruzie tussen Paulus en Barnabas over?
2. Mogelijke boodschap van Lucas met de omzwervingen in Klein-Azië?
3. Waarom moet Timoteüs besneden worden?
4. Wat typeert de situatie in Filippi?
5. Wat zijn de verschillende betekenissen van het woord ‘redding’?
6. Hoe gaat het in Tessalonica en Berea?
Hoofdstuk 8 Athene
1. Waarom voert Paulus het woord op de Areopagus?
2. Wat zijn de ideeën die er in Athene leven?
3. Wat brengt Paulus daar tegenin? (Hnd 17,22-31)

Vijfde bijeenkomst op maandag 14 december
Voor de vijfde bijeenkomst lezen we bladzijde 218 tot en met 278: Hoofdstuk 9 en 10.
Hierbij stellen we ons de volgende vragen:
Hoofdstuk 9 Korinte 1
1. Wat vind je van Korinte?
2. Hoe komt Paulus aan in Korinte?
3. Wat is het kerygma bij Paulus: de kern van het Evangelie?
4. Wat schrijft Paulus in de eerste brief aan de Tessalonicenzen?
5. En wat in de tweede?
6. Hoe reageren de Joden in Korinte?
7. Wat is er te zeggen over het plotselinge vertrek uit Korinte?
Hoofdstuk 10 Efeze 1
1. Wat is er met Paulus in Efeze aan de hand?
2. Wat is er volgens Wright in Efeze en Korinte gebeurd?

 

De patroonheiligen van onze kerken
Deze serie is onderdeel van de extra aandacht voor de patroonheiligen van onze kerken, waartoe voor de komende jaren besloten is. Zie daarvoor het vorig jaar verschenen pastoraal beleidsplan. U vindt het hier.

Plaats een reactie

Voor het aanmelden voor vieringen:Zie hier.