Nog geen reacties

Roepingenzondag 8 mei 2022: Vreugde verbindt

Op 8 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Paus Franciscus

Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren.” Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.

In dit weekeinde is er in onze kerken na afloop van de vieringen een deurcollecte voor de priester- en diakenopleiding Vronesteyn.

Zie voor meer informatie over Roepingenzondag: www.roepingenzondag.nl.

Kijk hier de video die ter gelegenheid van Roepingenzondag 8 mei 2022 is gemaakt, waarin veel verschillende mensen vertellen over de vreugde van hun roeping:

Plaats een reactie