Nog geen reacties

Roepingenzondag 30 april

Op roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. Elk jaar wordt roepingenzondag gevierd op de vierde zondag van Pasen. In de Eucharistieviering van roepingenzondag gaat de Evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10, 11-16).

Een andere belangrijke tekst voor het gebed om roepingen is Matteüs 9, 35-38: “Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’.”

Op roepingenzondag wordt er niet alleen gebeden om roepingen. Er is in onze kerken na de vieringen ook een deurcollecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor Vronesteyn, het centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam.

Hier vindt u een video over roepingen.

Plaats een reactie