Nog geen reacties

Pastoraal beleidsplan: Als leerling het Evangelie leven

Zoals aangekondigd in Kerk aan de Vliet is op zaterdag 8 juni met vijfentwintig parochianen gesproken over het concept beleidsplan. Van hen werd gevraagd mee te denken om begaanbare wegen te zoeken die de verdieping van ons geloof mogelijk maken, om op die manier goede wegen te openen naar de toekomst van de Kerk hier ter plaatse.

Vanuit een grote betrokkenheid hebben zij deze uitnodiging positief beantwoord en hebben zij het beleidsplan besproken en van commentaar voorzien. Het gegeven commentaar is op het eerste gezicht in de volgende vier categorieën in te delen.

1. Verduidelijking. Daar waar de tekst niet helder overkomt zijn aanpassingen noodzakelijk.
2. Verdere uitwerking. Er zijn veel ideeën aangedragen die onderdeel zijn van de uitvoering van het beleidsplan. Deze komen vooral aan de orde bij het verder gestalte geven van het beleidsplan.
3. Er zijn ook ideeën aangedragen die niet direct uitvoering geven aan het beleidsplan maar zeker ook waardevol zijn voor onze geloofsgemeenschappen. Hier ligt primair een mogelijkheid voor vrijwilligers om ermee aan de slag te gaan.
4. Verschillende visies. Tenslotte moeten we bedenken dat we het niet zonder meer allemaal met elkaar eens zijn. Dat hoeft ook niet, maar voor een te voeren beleid moeten we wel heldere keuzes maken.

Het pastoraal team gaat hiermee de komende tijd aan de slag en hoopt tussen de vakanties door de ruimte te vinden het beleidsplan in een definitieve vorm te gieten. De mogelijkheden van onze parochies moeten we zo goed mogelijk gebruiken tot eer van God en tot welzijn van de mensen.

Plaats een reactie