8

Oproep tot gebed

Video-uitzendingen vanuit de RK Vlietstreek

Vanaf maandag 30 maart wordt er dagelijks van maandag tot en met zaterdag voor u een viering van gebed en bemoediging uitgezonden. Deze vieringen duren ongeveer tien minuten.
U vindt de toegang naar deze vieringen dagelijks om 12.00 uur hieronder.

We sluiten hiermee aan bij het vertrouwde gebedsmoment van 12.00 uur als de klokken luiden voor het Angelus, het Engel des Heren gebed. De leden van het pastoraal team hopen u zo in leven en geloven te kunnen ondersteunen door samen te bidden, te lezen uit de Bijbel en een korte meditatie te houden.

Eucharistievieringen live te volgen
Vanaf eerste Paasdag zijn de Eucharistievieringen op zondag om 11.00 uur rechtstreeks te volgen. Ook is op deze wijze de Avondmis van Witte Donderdag om 19.00 uur rechtstreeks te volgen. De toegang tot deze vieringen vindt u hieronder.

 

Openstelling kerken voor persoonlijk gebed

Op de gebruikelijke tijden van de Eucharistievieringen op zaterdag en zondag zijn onze vier kerken geopend voor persoonlijk gebed; de Bijbellezingen liggen voor u klaar en er is een priester of diaken aanwezig. Op Palmzondag ligt er een gewijd palmtakje en op Paaszondag een klein paaskaarsje voor u klaar in de kerk. Op Goede Vrijdag zijn onze kerken van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor persoonlijk gebed. Respecteer elkaar en houd voldoende afstand op alle plekken in en rond het kerkgebouw. De Mariakapel van de Sint Martinuskerk en van de HH. Petrus en Pauluskerk zijn op alle dagen van de week overdag geopend.

 

Programmering KRO-NCRV voor de Goede Week en Pasen

De programmering vanaf Palmpasen, zondag 5 april, tot en met Pasen, 12 april, vindt u hier.

 

De Kruisweg bidden en teksten voor de Goede Week en Pasen

Hier vindt u teksten en afbeeldingen om thuis de Kruisweg te bidden.

Hier vindt korte teksten voor inspiratie en gebed voor iedere dag van Palmzondag tot en met Pasen.

 

Gebed en bemoediging woensdag 8 april

 

Gebed en bemoediging dinsdag 7 april

 

Gebed en bemoediging maandag 6 april

 

Op Palmzondag geen Gebedsviering; wel een overweging

De uitzendingen van eerdere gebedsvieringen vindt u hier.

 

Misintenties

Ook nu kunt u op de gebruikelijke manier uw misintenties opgeven bij de secretariaten van onze kerken. Nu er geen publieke Eucharistievieringen zijn dragen onze priesters nog steeds de heilige Eucharistie op, maar dan zonder de aanwezigheid van anderen, een zogenaamde private Mis. Tijdens deze vieringen worden ook de door u gevraagde misintenties gebeden.

 

Overleden

Uw gebed wordt gevraagd voor hen die onlangs zijn overleden.

Uit de Heilige Bonifatiusparochie:
Louise Wilhelmina Cornelia Maria (Wies) Koot-Beliën, 83 jaar, uitvaart op 11 maart
Martinus Hendrikus (Martin) Zandvliet, 84 jaar, uitvaart op 25 maart
Cornelia Alida Maria (Corrie) Loof-Elsackers, 87 jaar, uitvaart op 27 maart
Petrus Henrikus Franciscus (Piet) Riep, 85 jaar, uitvaart op 27 maart
Willemina Adriana (Mia) van Luxemburg-de Bruin, 87 jaar, uitvaart op 4 april

Uit de Sint Maartenparochie:
Johannes Wilhelmus (Johan) van der Ham, 100 jaar, uitvaart op 30 maart
Maria Petronella Henriette (Miep) van Mierlo – de Graauw, 89 jaar, uitvaart op 31 maart

Dat zij mogen rusten in vrede. Bidden wij ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

 

Gebed van de Europese bisschoppen in coronatijd

Gebed
God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig.
Uit liefde voor ons hebt U uw eigen Zoon naar de wereld gezonden
voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar uw kinderen,
die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen
in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld,
tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families,
schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid,
schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers
doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven.
Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de heilige Geest
leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!

 

Oproep Raad van Kerken

De Raad van Kerken van Leidschendam-Voorburg roept haar leden op
om dagelijks om 12.00 uur de klokken te luiden.
Dit sluit aan bij de gebruikelijke oproep tot het Angelusgebed. Wij doen hieraan mee.

Ook is er een oproep van de Raad van Kerken in Nederland om wekelijks op woensdag van 19.00 tot 19.15 de klokken te luiden.
Deze actie is verlengd tot eind april, Zie: https://www.klokkenvanhoop.nl/.

 

De bisschoppen van Nederland roepen op tot het bidden van het volgende gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Geestelijke Communie

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid van de geestelijke Communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn genade.”  Een van de volgende gebeden kan u hierbij ondersteunen.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste geesterlijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.

ofwel:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.

 

Gebed tot onze Lieve Vrouwe ter Nood (Heiloo) om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen.

 

Meditatie en gebed met jezuïeten: Levensgebed rond de coronacrisis

Zie hier.

 

Vanuit België wordt het volgende aangereikt

Zie hier voor: Persoonlijk gebed in coronacrisis
Zie hier voor: Persoonlijk gebed (2) in coronacrisis

Reacties ( 8 )

 1. Beantwoorden
  Bernadette Kicov-de Voort zeg

  Ik vind het gebed van de bisschoppen erg mooi; het geeft je steun en troost in deze crisistijd.
  Graag wil ik jullie ook attent maken op dagelijkse gebeden in deze vastentijd; te vinden op: http://www.ignatiaansbidden.org, aanklikken: 40 dagenretraite 2020.

 2. Beantwoorden
  Dory Portegies zeg

  De meditatie en gebed met jezuïeten: Levensgebed rond de coronacrisis kan ik zéér aanbevelen. Brengt rust in geest en lichaam.

 3. Beantwoorden
  Peggy van Ham zeg

  Mooie gebeden en overwegingen. Bagage om weer verder te gaan. Bedankt pastoor Bakker.

 4. Beantwoorden
  Frans en Janny van Mill zeg

  Hartelijk bedankt pastoor Bakker voor de steun in onze rug die wij hard nodig hebben en de groeten van onze zoon Frans jr.

 5. Beantwoorden
  Anneke en Gerard v.d. Stap zeg

  Hallo pastoor Bakker fijn dat wij U op deze manier kunnen ontmoeten en ons tot steun kan zijn in deze moeilijke tijd, veel dank.

 6. Beantwoorden
  Jan en Maria Buykx zeg

  Dank u, pastoor Bakker, voor Uw bemoedigende gebeddienst, dat U toch wegen vond om ons thuis te bereiken… Alle goeds voor u.

 7. Beantwoorden
  Nico en Gerda v.d.krogt zeg

  Dank u Pastoor Bakker voor de mooie woorden in het gesprek in de kerk het geeft weer hoop op de toekomst alle goeds voor het pastorale team.

 8. Beantwoorden
  Metka Dijkstra zeg

  Bedankt, onze pasto(o)res, voor jullie aanmoediging en bijstand in deze bijzondere tijden!

Plaats een reactie