25

Oproep tot gebed

Eucharistievieringen op zondag rechtstreeks volgen

Iedere zondag kunt om 11.00 uur de Eucharistieviering rechtstreeks via deze website volgen.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u op de gebruikelijke manier opgeven bij de secretariaten van onze kerken. Wilt u dat uw misintentie gelezen wordt in de Eucharistieviering die uitgezonden wordt, dan kunt dat telefonisch opgeven bij de receptie van de HH. Petrus en Pauluskerk:
070 327 43 10 op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

 

 

Op 16 juli een oecumenische zomergebedsdienst in Rijswijk

Deze viering is rechtstreeks via onze website te volgen. Zie hier voor meer informatie.

 

Openstelling kerken voor persoonlijk gebed

De Mariakapel van de Sint Martinuskerk en van de HH. Petrus en Pauluskerk zijn op alle dagen van de week overdag geopend.

 

Eucharistieviering 14e zondag door het jaar 5 juli

 

Eucharistieviering 13e zondag door het jaar 28 juni

 

Gebed en bemoediging zaterdag 27 juni

Dit de laatste in de serie van dagelijkse gebedsvieringen. Volgende week woensdag starten we met een wekelijkse serie: Leef- en geloofmomenten. Zie hier.

 

Gebed en bemoediging vrijdag 26 juni

De tekst van de overweging vindt u hier.

 

Gebed en bemoediging donderdag 25 juni

De tekst van de overweging vindt u hier.

 

Gebed en bemoediging woensdag 24 juni

 

Gebed en bemoediging dinsdag 23 juni

De tekst van de overweging vindt u hier.

 

Gebed en bemoediging maandag 22 juni

De uitzendingen van eerdere vieringen vindt u hier.

 

Geestelijke Communie

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid van de geestelijke Communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn genade.”  Een van de volgende gebeden kan u hierbij ondersteunen.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste geesterlijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.

ofwel:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.

 

De bisschoppen van Nederland roepen op tot het bidden van het volgende gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Gebed van de Europese bisschoppen in coronatijd

Gebed
God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig.
Uit liefde voor ons hebt U uw eigen Zoon naar de wereld gezonden
voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar uw kinderen,
die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen
in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld,
tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families,
schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid,
schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers
doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven.
Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de heilige Geest
leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!

 

Gebed tot onze Lieve Vrouwe ter Nood (Heiloo) om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen.

 

Meditatie en gebed met jezuïeten: Levensgebed rond de coronacrisis

Zie hier.

 

Vanuit België wordt het volgende aangereikt

Zie hier voor: Persoonlijk gebed in coronacrisis
Zie hier voor: Persoonlijk gebed (2) in coronacrisis

Reacties ( 25 )

 1. Beantwoorden
  Bernadette Kicov-de Voort zeg

  Ik vind het gebed van de bisschoppen erg mooi; het geeft je steun en troost in deze crisistijd.
  Graag wil ik jullie ook attent maken op dagelijkse gebeden in deze vastentijd; te vinden op: http://www.ignatiaansbidden.org, aanklikken: 40 dagenretraite 2020.

 2. Beantwoorden
  Dory Portegies zeg

  De meditatie en gebed met jezuïeten: Levensgebed rond de coronacrisis kan ik zéér aanbevelen. Brengt rust in geest en lichaam.

 3. Beantwoorden
  Peggy van Ham zeg

  Mooie gebeden en overwegingen. Bagage om weer verder te gaan. Bedankt pastoor Bakker.

 4. Beantwoorden
  Frans en Janny van Mill zeg

  Hartelijk bedankt pastoor Bakker voor de steun in onze rug die wij hard nodig hebben en de groeten van onze zoon Frans jr.

 5. Beantwoorden
  Anneke en Gerard v.d. Stap zeg

  Hallo pastoor Bakker fijn dat wij U op deze manier kunnen ontmoeten en ons tot steun kan zijn in deze moeilijke tijd, veel dank.

 6. Beantwoorden
  Jan en Maria Buykx zeg

  Dank u, pastoor Bakker, voor Uw bemoedigende gebeddienst, dat U toch wegen vond om ons thuis te bereiken… Alle goeds voor u.

 7. Beantwoorden
  Nico en Gerda v.d.krogt zeg

  Dank u Pastoor Bakker voor de mooie woorden in het gesprek in de kerk het geeft weer hoop op de toekomst alle goeds voor het pastorale team.

 8. Beantwoorden
  Metka Dijkstra zeg

  Bedankt, onze pasto(o)res, voor jullie aanmoediging en bijstand in deze bijzondere tijden!

 9. Beantwoorden
  Rob en Evi van der Brugge zeg

  Dank pastores en diaken voor de overwegingen en de mis op Witte Donderdag. Troost en steun in deze moeilijke tijd.

 10. Beantwoorden
  Theo en Nel van Heijningen zeg

  Bedankt dat we via deze weg toch een stukje dichter bij de kerk aanwezig kunnen zijn. Alle goeds voor iedereen.

  • Beantwoorden
   Nico en Gerda v.d. Krogt zeg

   Pastoor Bakker en Diaken Tolsma bedankt voor de mooie viering we waren erg blij met deze Paas viering.in deze moeilijke tijd.

 11. Beantwoorden
  Marian van der Laan zeg

  Wat fijn dat we via livestream de Mis op 1e Paasdag konden volgen, fantastisch geregeld waarvoor hartelijk dank!

 12. Beantwoorden
  Evelien v. Geel zeg

  Veel dank pastoor Wim Bakker voor de mooie Witte Donderdagviering! Ik vond het erg mooi wat u vertelde over het Lam Gods, de eerste lezing, en sprak over dat bijzondere apocalyptische drieluik van het Lam Gods, in Gent, wat prachtig is. Hoe bijzonder was het ook om de viering op 1-ste Paasdag op deze manier in uw parochie bij te wonen, hartelijk dank voor deze gelegenheid! Het was ook een mooie hoopvolle Eucharistieviering voor deze tijd van beproeving. De Heer is verrezen!!!

 13. Beantwoorden
  Jaap en Bets Vriend zeg

  Wij vinden het fijn dat door de manier van “voorgaan” in deze vreemde tijd toch contact blijft met onze pastores,
  Bravo!

 14. Beantwoorden
  Evelien v. Geel zeg

  Hartelijk dank diaken Tolsma voor uw waar en goed en bemoedigend Woord om 12 uur!!! Het geeft weer kracht en moed, ondanks het grote gemis aan de verbondenheid in de Eucharistie!! Om door te gaan, te getuigen van Zijn liefde, en ons in te zetten voor onze naasten. Voor familie, parochianen, vrienden, ieder die de Heer op je weg brengt. Hopend en biddend dat we weer spoedig de Eucharistie kunnen vieren in onze mooie kerken!!! De Heer is Verrezen, Alleluia, Alleluia, Alleluia!!!

 15. Beantwoorden
  Evelien v. Geel zeg

  Mooi woord van bemoediging pastoor Bakker! Uit een korte Evangelielezing een duidelijk beeld van de betekenis, ook herkenbaar. Ook bijzonder onze Paus Franciscus, het beeld wat u schetste, dat trof mij ook, toen ik de Paus zag en zijn toespraak hoorde. Fijn dat u wat dingen aanhaalde wat de Paus zei, waardevol, een hart onder de riem in deze moeilijke tijd! Dank u voor uw zegen aan het einde! U ook sterkte met alles!!

 16. Beantwoorden
  Evelien v. Geel zeg

  Het was weer een mooi, hoopvol en bemoedigend Woord, pastoor Bakker, heel erg bedankt!
  Mooi de uitleg over het geloof van de apostel Johannes en hoe hij met zijn hart de situatie bekeek…
  Hoopvol de doopkaars, waarvan het Licht brandt in de duisternis, en dat het mag blijven stralen! En dat het ons mag sterken!! Dank voor de krachtige Woorden!

 17. Beantwoorden
  Gerard en Anneke van der Stap zeg

  Pastor van Winden, het was een mooie viering van bemoediging, heel herkenbaar.

  • Beantwoorden
   Nico en Gerda v.d. Krogt zeg

   Kapelaan Van Deelen het was een mooie viering het schenkt ons weer moed.

   • Beantwoorden
    Nico en Gerda v.d.Krogt zeg

    Pastoor Bakker, het was goede viering van woord en gebed, het schenkt ons weer moed voor de toekomst.

 18. Beantwoorden
  Evelien zeg

  Een prachtig evangelie vandaag, en zo toepasselijk in deze moeilijke tijd. Veel dank pastoor Bakker voor de mooie uitleg ervan!!! Dat was een mooie viering in deze prachtige kerk, dat we in vrede en vreugde verder mogen gaan in de kracht van de H. Geest. Veel sterkte ook met de komende week en Gods rijke zegen!!

 19. Beantwoorden
  Gerard en Anneke van der Stap zeg

  Het waren afgelopen week weer mooie vieringen van bemoediging, dank.

  • Beantwoorden
   Nico en Gerda v.d. Krogt zeg

   Het zijn mooie vieringen van gebed en bemoediging. Veel sterkte voor het pastoraal team en alle parochianen.

 20. Beantwoorden
  Peggy van Ham zeg

  In deze moeilijke tijd voor mij, toch een lichtpunt in de verte door de vieringen die ik via mijn computer kan volgen. Ook de preken van pastoor Bakker, kapelaan van Deelen en niet te vergeten kapelaan Daan Huntjens. Echt een medicijn voor als ik in de put ben. Bedankt en ik hoop dat ik snel weer de H. Communie mag ontvangen. Groet van Ruud en Peggy van Ham

 21. Beantwoorden
  Peggy van Ham zeg

  Ook diaken Tolsma bedankt.
  Ruud en Peggy van Ham

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.