Nog geen reacties

Nieuwe parochie markeert fusie op feestelijke wijze

Op zaterdag 3 februari werd de fusie tot één parochie op feestelijke wijze gemarkeerd met een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk waarin bisschop Van den Hende voorging.

In zijn preek sprak de bisschop over de parochie als een gemeenschap van gelovigen, een gemeenschap rond het Evangelie van Jezus Christus, een gemeenschap die bij elkaar komt om samen de Eucharistie te vieren. Samen Kerk vormen is meer dan de moeite waard. De Kerk is een organisch geheel. Het zijn de gelovigen die als levende stenen de Kerk vormen.

Aan het einde van de viering werden foto’s van de icoon van de verloving van Maria en Jozef door de bisschop gezegend en aan vertegenwoordigers van de vier geloofsgemeenschappen meegegeven om een plaats te geven in hun kerk.

Tevens werd in deze viering pastor Arno Aardoom als nieuwe priester in de parochie gepresenteerd. Ten overstaan van de bisschop en de aanwezige parochianen beloofde pastor Aardoom de opdracht die de bisschop hem gegeven heeft, naar eer en geweten trouw te vervullen. Na afloop van de viering kon iedereen op informele wijze kennis maken met de nieuwe pastor.

De livestream van deze viering vindt u hier.

Plaats een reactie