Nog geen reacties

Nieuwe bestuursleden gezocht

Binnen het team van acht bestuursleden komen de functies van secretaris en bouwzaken per
1 juli vacant. Van de nieuwe secretaris van het bestuur wordt verwacht, dat zij of hij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft voor het goed uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Op een goede overdracht van de huidige secretaris Oscar de Man en de ondersteuning van de federatiecoördinator Aletha Gerritsen kan de nieuwe secretaris rekenen.

Van de nieuwe portefeuillehoud(st)er gebouwen wordt ook verwacht, dat hij of zij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft voor het goed uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Op een goede overdracht van Steven Verouden en ondersteuning door kundige vrijwilligers in het dagelijkse zorgdragen voor de kerken en gebouwen kan de nieuwe portefeuillehouder rekenen.

We nemen afscheid van Steven Verouden als portefeuillehouder gebouwen. Hij heeft de indrukwekkende projecten van met name de verkoop van kerkgebouwen in Rijswijk, Den Haag en Voorburg met veel kennis van zaken in goede banen geleid. We zijn hem veel dank verschuldigd en hij heeft gezegd van harte het bestuur en zijn opvolger in raad en daad bij te willen staan.

Ook Oscar de Man als secretaris neemt afscheid. Veel dank zijn we hem verschuldigd, omdat hij de overgang van de parochiebesturen van H. Bonifatius en Sint Maarten-Trinitas tot het federatiebestuur Vlietstreek in goede banen heeft weten te leiden. Met ongekende energie heeft hij zijn talenten ingezet en heel veel tijd gegeven aan het opzetten van een gestructureerd secretariaat. Daarnaast bent u Oscar zeker tegengekomen bij vele activiteiten binnen de parochie. Onder andere heeft hij de livestream vieringen en opnames opgepakt en mogelijk gemaakt (oproep tot opvolging van hem in de vorige Kerk aan de Vliet). Oscar blijft zich inzetten binnen de parochie.

Het is voor de parochie onontbeerlijk dat er bestuursleden zijn die hun talenten willen inzetten om goede voorwaarden te waarborgen om hier en nu kerkgemeenschap te zijn. Voor mij als pastoor en zeker ook voor mijn persoonlijk welzijn is het van cruciaal belang om samen te mogen werken in een collegiaal, kundig en hartelijk bestuur.

Pastoor Wim Bakker

Voor contact met het bestuur zie hier.

Plaats een reactie

1e Heilige Communie H. Petrus en PauluskerkNaar YouTube