Nog geen reacties

Nationale roepingenweek

Op zondag 7 november gedenken wij, dat Willibrord als eerste geloofsverkondiger het Evangelie in onze lage landen is komen brengen. Met alle bisdommen in Nederland bidden wij in de week van 7-14 november om roepingen voor het priesterschap, diaconaat en religieuze leven.

Het bidden om roepingen in onze Kerk is uiterst belangrijk. In ons bisdom is op maandagavond 8 november van 19.30-20.30 uur een uur van aanbidding in de kapel van Vronesteyn. Bisschop Van den Hende zal dit gebed met de staf en studenten van Vronesteyn leiden. U bent van harte uitgenodigd aan te sluiten bij dit gebed via de livestream op www.bisdomrotterdam.nl.

Hier vindt u een digitale gebedstekst en een afbeelding van de heilige Willibrord.

Priesterwijding Sander Verschuur
Op zaterdag 13 november is de priesterwijding van Sander Verschuur. U kunt hem steunen met uw gebed. Sluit u aan bij de noveen die door de huisgemeenschap van Vronesteyn wordt gebeden. De noveen begint op vrijdag 5 november en eindigt op zaterdag 13 november. De tekst van de noveen vindt u hier.

Hier vindt u een interview met Sander Verschuur.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen en aanmelden voor vieringen:zie hier