Nog geen reacties

Nalaten aan uw parochie

Nalaten aan uw parochie maakt het mogelijk om ons geloof door te geven aan de toekomst

Heeft u al eens nagedacht om naast uw dierbaren ook de parochie op te nemen in uw testament? Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek kan blijven zijn waar parochianen – jong en oud – hun geloof samen kunnen belijden en elkaar tot steun kunnen zijn? Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en dorpen het katholieke leven zal blijven voortbestaan.

De katholieke traditie en het doorgeven van de geloofs- en levenswaarden in de parochie verdienen een plaats in de toekomst. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom. Financiële steun is nodig om samen Kerk te kunnen blijven zijn waarbij ook onze tradities blijven voortbestaan. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het kerkelijke leven in uw omgeving. De parochie steunen in de vorm van een nalatenschap, is het overwegen meer dan waard. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van een parochie.

Nalaten kan op twee manieren. Via een legaat of via een erfstelling die u kunt opnemen in uw testament. Wat u ook kiest, in alle gevallen zal de parochie u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar. Zo kunnen we samen de Kerk, uw Kerk, doorgeven aan volgende generaties. Informatie hierover kunt u vinden in de brochure van het bisdom: Nalaten aan het netwerk van liefde. Deze brochure vindt u hier.

Om persoonlijk iemand te spreken over de mogelijkheden zijn er op de volgende data vertegenwoordigers van het federatiebestuur in onze kerken aanwezig om u na de viering te woord te staan: op zondag 12 februari in de Martinuskerk, op zondag 19 februari in de Petrus en Pauluskerk, op zondag 26 februari in de Bonifatiuskerk en op zondag 5 maart in de Benedictus en Bernadettekerk. Ook kunt u contact opnemen via uw parochiesecretariaat:

Sint Maarten en Trinitas 070 327 45 11, coordinator@sintmaarten-trinitas.nl en Heilige Bonifatius 070 399 24 16, secretariaat@bonifatiusparochie.info.

Plaats een reactie