Nog geen reacties

MIVA: Missie Verkeersmiddelen Actie

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er missionarissen en missionair werkers die het als hun roeping zien deze mensen te helpen. MIVA ondersteunt hen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen, het afgelopen jaar liefst 283 keer!

Onze parochies houden geen aparte collecte voor dit sympathieke doel. Wel lig er informatiemateriaal achterin de kerk. En wij geven u graag het bankrekeningnummer van MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, ‘s-Hertogenbosch.

Plaats een reactie