Nog geen reacties

Missionaire parochie: twee leesgroepen

In het Pinksternummer van Kerk aan de Vliet leest u een verslag van de conferentie ‘De missionaire parochie’ in Breda. Hier werd iets zichtbaar en voelbaar van hetgeen de parochies in Nederland de komende decennia zal bezighouden en waartoe de verrezen Heer Jezus ons ook uitnodigt, oproept en met de kracht van de heilige Geest in staat stelt: de uitdaging om Hem te verkondigen, ook aan zovele mensen die veraf staan, in ons geseculariseerde land. Zie ook de woorden van paus Franciscus in het pastoraal woord.

Om wat meer zicht op deze materie te krijgen en hopelijk ook om er verder toe geënthousiasmeerd te raken, gaan we na de zomervakantie op dinsdagavonden onderstaande twee boeken lezen en met elkaar bespreken. Bij beide boeken is een leeswijzer met vragen beschikbaar, die onze gesprekken zullen structureren. De gesprekken zullen fysiek of via Zoom plaatsvinden; dit laatste om bijvoorbeeld ook mensen met jonge kinderen de kans te geven deel te nemen. De knoop daarover wordt doorgehakt naar aanleiding van wie zich aanmelden. Heeft u belangstelling voor één of beide groepen, mailt u dan naar kapelaan Daan Huntjens. Graag verstrekt hij nadere informatie, ook over hoe u aan de teksten kunt komen.

 

Als God renoveert

De bijdrage van de Canadese priester James Mallon is verfrissend. Hij heeft niet alleen een aantal ideeën van hoe het zou kunnen of moeten, maar hij is ook in zijn eigen parochie concreet aan de slag gegaan met parochievernieuwing. Hij beschrijft in Als God renoveert hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal naar een missionaire parochie proberen vorm te geven. We bespreken zijn boek op de dinsdagavonden 11 en 25 oktober en 8 en 22 november. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk in Voorburg.

 

 

Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie

De urgentie van de zogenaamde ‘nieuwe evangelisatie’ wordt steeds duidelijker. Gelukkig komen er daarom in parochies en werkgroepen ook meer vragen over. Vaak is de eerste vraag: wat kunnen we dan doen? Het is goed om te zien dat veel mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor het evangelie. Maar wat we kunnen doen weten we pas, als duidelijk is wat nieuwe evangelisatie eigenlijk betekent! Dit Compendium bevat een handige selectie teksten daarover. We bespreken deze teksten op de dinsdagavonden 30 augustus en 6 en 13 september. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk in Voorburg.

 

Plaats een reactie