1

Middaggebed in de St. Martinuskerk

Sinds kort wordt iedere maandag om 12.15 uur het Middaggebed gebeden in de dagkapel van de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg. Een mooi moment voor het middageten om samen even te bidden midden op de dag. U wordt van harte uitgenodigd. Het gebed duurt ongeveer 20 minuten.

Een korte uitleg over het Getijdengebed waarvan het middaggebed een onderdeel is.
Het Getijdengebed is het dagelijkse officiële publieke gebed van de Rooms-Katholieke Kerk. In de volksmond het brevier gebed genoemd, dat door monniken, priesters en diakens wordt gebeden. Het fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden. (Lc 18,1) Bisschop Van den Hende zegt dat “het gebed dient om de dialoog met God gaande te houden, het geloof in God te bewaren en levend te houden met Gods genade, totdat de Heer wederkomt”. Het Getijdengebed wordt wereldwijd op het zelfde tijdstip gebeden. Dus terwijl u dit leest wordt ergens op de wereld het morgen-, middag-, of avondgebed gebeden.

Gebedsleider Marianne Agterdenbosch (e-mail) en diakenstudent Henk van Zoelen hebben het plan opgevat wekelijks een Getijdengebed met gelovigen te bidden en te zingen. Dat plan is nu uitgewerkt en uitgeprobeerd en tegenwoordig wordt iedere maandagmiddag om 12.15 uur in de Dagkapel het Middaggebed gebeden.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Mary v Bijsterveld zeg

    Prachtig initiatief om samen het middag gebed te bidden.

Plaats een reactie