2

Meimaand: Mariamaand

 

Paus Franciscus vraagt in de meimaand tot Maria te bidden

Paus Franciscus herinnert alle gelovigen eraan dat mei van oudsher Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het Rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van beproeving.

Voor wie niet bekend is met de Rozenkrans, zie hier.

Mondiaal Rozenkransgebed bij afsluiting Mariamaand

Paus Franciscus zal zaterdagavond voorgaan in een wereldwijd Rozenkransgebed. Het spirituele evenement zal rechtstreeks worden uitgezonden door diverse media. Ook zal er een live-videoverbinding tot stand worden gebracht met de voornaamste katholieke bedevaartsoorden in de wereld, die vanwege de coronacrisis gesloten waren. Zie hier voor meer.

 

Dagelijks Rozenkransgebed via de website

In de meimaand zou in de HH. Petrus en Pauluskerk dagelijks om 19.00 uur
de Rozenkrans gebeden worden. In plaats daarvan plaatsen we de geluidsopname dit gebed nu dagelijks om 19.00 uur op deze plaats op onze website. Zo kunnen wij ons in verbondenheid met elkaar richten tot Maria en haar vragen om voorspraak. Na de Rozenkrans volgt de Litanie van Maria. De tekst van de litanie vindt u hieronder.

 

Zondag 31 mei

Het Rozenkransgebed van vandaag vindt u hier.

De intenties van vandaag zijn:

 • Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.
 • Wij bidden voor allen die lijden en zichzelf grote zorgen maken; dat onze wereld bevrijd wordt van de Corona-epidemie, de zieken gesterkt worden en genezing ervaren.
 • Wij bidden om kracht voor allen die medische zorg geven en om wijsheid voor alle bestuurders.
 • Wij bidden voor alle mensen in geestelijke of materiële nood om hulp die bij hen past.
 • Bidden wij voor onze persoonlijke intenties die leven in ons hart.
 • Bidden wij ook voor de intenties die in het boek in de Mariakapel zijn geschreven.

U kunt afsluiten met een Marialied. Klik hier: Ave Maria door Andrea Bocelli.

 

Intenties opgeven

Iedereen kan intenties opgeven voor het bidden van de Rozenkrans. Stuur
een e-mail naar webmasterrkvlietstreek@gmail.com met de tekst van de
intentie en dag waarop u wilt dat er voor deze intentie gebeden wordt.

 

Litanie van Maria

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
God, hemelse Vader,
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,
Heilige Maria,
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de goddelijke Genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van Wijsheid,
Oorzaak van onze Blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaren,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van het gezin,
Koningin van de vrede,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, verhoor ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
spaar ons Heer.
verhoor ons Heer.
ontferm U over ons.
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen.
Wij bidden U: stort uw genade in ons hart, opdat wij door zijn lijden en zijn kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Zo bidden wij, op voorspraak van heilige maagd Maria. Door Christus, onze Heer. Amen.

 

Tilburgse parochie neemt Marialiederen op om thuis mee te zingen

Marialiederen zingen is een jaarlijkse traditie in mei in de Tilburgse Mariakerk. Een kwartet nam twintig populaire liedjes op om thuis mee te zingen. Sinds het begin van de lockdown worden de wekelijkse diensten in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg via de website van de parochie en YouTube uitgezonden. Toen bleek dat veel gelovigen de liederen van de H. Mis thuis meezingen, ontstond het idee om voor de meimaand Marialiedjes op te nemen. Een gelegenheidskoor met Sonja van den Dries, Joke Knegsel, Bert de Grauw en Albert Bisschop klaarde de klus in een verder lege kerk. Beluister de liedjes. Wie zingt mee? (bron: www.kerknet.be)

 

 

 

Reacties ( 2 )

 1. Beantwoorden
  Th. De Reuver zeg

  Na enige worsteling de opbeurende woorden van kapelaan Huntjens mogen horen. Dank daarvoor.

 2. Beantwoorden
  L. Pham-Le zeg

  Hartelijk dankt voor uw links naar zo mooie Marialiederen.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.