Nog geen reacties

Meditatieve vieringen Advent

Het is Advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest. Een verwachtingsvolle tijd waarin wij uitzien naar het licht, het licht van het Kind in de kribbe. Ook dit jaar komen we weer bij elkaar om ons te bezinnen met woord en gebed, met zang en stilte… Het thema van de bijeenkomsten is: Verwachtingsvol.

Zoals eerder zullen de bijeenkomsten mede door mensen van de Oude Kerk voorbereid worden. Wij nodigen allen uit om ons samen voor te bereiden op de komst van dit Licht. U bent van harte welkom op drie woensdagavonden in de dagkapel van de Martinuskerk. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee, tevens zal er op de tweede en derde avond een activiteit zijn. De avonden zijn op 5, 12 en 19 december, om 19.30 uur.

De subthema’s van de verschillende avonden zijn op 5 december: Uitzien naar het Licht, op 12 december: Bevrijding door het Licht, en 19 december: Blijdschap van het Licht. Op 12 december is er na afloop van de gebedsviering een voorlichting over het Adventsproject door de werkgroep MOV en op 19 december een nabespreking van de thematiek van de drie bijeenkomsten.

Nogmaals welkom namens de groep gebedsvieringen.

Plaats een reactie