Nog geen reacties

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Versoepeling coronamaatregelen per 26 juni

Vanaf 26 juni zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De basisregel is anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dit betekent dat het aantal bezoekers geen maximum kent. Wel is het aantal plaatsen in de kerken beperkt.

Dit betekent dat het nodig blijft om zich vooraf aan te melden met daarbij de gebruikelijke gezondheidsverklaring. Door het grotere aantal beschikbare plaatsen zal de kans op een plaats zonder aanmelding groter zijn dan voorheen. Dit verschilt per kerk en per viering. Ook dan blijft de gezondheidsverklaring van toepassing.

De mondkapjesplicht is vervallen.

Voor het uitreiken van de H. Communie blijft de huidige gang van zaken.

Er is geen samenzang. Wel kunnen maximaal twaalf koorleden de liturgie met hun zang ondersteunen.

Deze maatregelen zijn overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen.
Zie daarvoor hier.

 

Uitvaarten
Het aantal bezoekers van een uitvaartviering is afhankelijk van de grootte van de kerk.
Voor de vier kerken van onze federatie zijn de volgende maximale aantallen vastgesteld.

HH. Benedictus en Bernadette   60
H. Bonifatius 100
St. Martinus   60
HH. Petrus en Paulus   65

 

Bij uitvaarten zal een organist en een beperkt aantal zangers aanwezig kunnen zijn.

 

Protocol voor vieringen in de R.-K. Kerk

Voor de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk hebben de Nederlandse bisschoppen protocollen ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Zie hier voor de richtlijnen van de bisschoppen, voor de verschillende protocollen en voor veel gestelde vragen.

 

Uitwerking van de maatregelen voor RK Vlietstreek

Het bijwonen van vieringen

 • Er mogen een beperkt aantal mensen in een kerk zijn. Hierbij geldt de anderhalvemeter-regel.
 • Tijdens de vieringen wordt op aangepaste wijze de H. Communie uitgereikt.
 • Er is geen samenzang. Er wordt alleen door een beperkt aantal zangers gezongen.
 • Om zoveel mogelijk mensen in onze kerken kunnen ontvangen, is het aantal vieringen in het weekeinde binnen de federatie uitgebreid is met extra vieringen op zaterdag. Zie hiervoor het liturgierooster.
 • U moet zich voor de vieringen op zaterdag en zondag vooraf aanmelden.
 • De wijze van aanmelding vindt u hier. Hiervoor zijn speciale telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Op zon- en feestdagen is er een rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering. Zie hier voor meer informatie.

Algemene opmerkingen

 • De persoonlijke hygiëne is van groot belang.
 • U bent medeverantwoordelijk voor de gezondheid van uw medemensen.
 • Wie ziek is of klachten heeft blijft thuis.
 • Het laatste nieuws vindt u altijd op deze plaats op de website.

Besmettingsgevaar

Bijeenkomsten binnen de kerken leveren een risico van besmetting op. Mensen met klachten die mogelijk op corona wijzen, worden daarom niet toegelaten. Mensen met een zwakke gezondheid moeten extra goed opletten. Voor de vieringen gelden een aantal regels. Mensen houden anderhalve meter afstand van elkaar en volgen de aanwijzingen van de aangestelde vrijwilligers op.

Activiteiten met een extra risico van besmetting zijn zingen, te Communie gaan, elkaar ontmoeten, de collecte, vervoer en toiletbezoek. Hiervoor gelden de volgende maatregelen. Er wordt alleen gezongen door solisten of een klein koor. Elkaar ontmoeten kan alleen door naar elkaar te zwaaien en op afstand enkele woorden te wisselen. Er is geen koffie. De collecte is aan het einde van de viering. Er kan niet voor vervoer naar de kerk gezorgd worden. U wordt dringend verzocht de toiletten alleen in geval van nood te bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerk

Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd. U neemt plaats op de plaats die de vrijwilligers u aanwijzen. Als u zich niet aangemeld hebt, wordt u alleen in de kerk toegelaten als er nog vrije plaatsen zijn. In de kerken is een deel van de zitplaatsen afgeplakt. Hier mag u niet plaatsnemen. Er zijn duidelijke looproutes aangegeven.

Vragen

Vragen over bovenstaande mededeling kunt u per mail richten aan diaken Tolsma.

 

Bereikbaarheid pastoraal team

Voor een pastoraal gesprek en de Sacramenten van de Doop, de Biecht en de Ziekenzalving kunt ‘s ochtends contact opnemen met het secretariaat 070 327 45 11.
U wordt dezelfde dag teruggebeld.

Plaats een reactie

Voor het aanmelden voor vieringen:Zie hier.