Nog geen reacties

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Beperking aantal kerkgangers

Met ingang van 4 mei 2021 zijn in onze kerken de volgende aantallen kerkgangers per viering toegestaan.
Deze aantallen zijn overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen. Zie daarvoor hier.

HH. Benedictus en Bernadette 40
H. Bonifatius 60
St. Martinus 32
HH. Petrus en Paulus 40

 

U moet zich voor de vieringen aanmelden. Zonder aanmelding wordt u niet toegelaten. Bij het aanmelden geldt dat als de dertig personen zijn bereikt, u zich al vast kunt aanmelden voor een viering een of twee weken later. Zie hier voor de aanmeldingsprocedure.

Wij adviseren u dringend om bij verplaatsing in de kerk, dus bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, een mondkapje te dragen. Wanneer u uw plaats hebt ingenomen, dan kan het mondkapje worden afgedaan.

 

Uitvaarten
Het aantal bezoekers van een uitvaartviering is afhankelijk van grootte van de kerk.
Voor de vier kerken van onze federatie zijn ingaande 28 april 2021 de volgende maximale aantallen vastgesteld.

HH. Benedictus en Bernadette   60
H. Bonifatius 100
St. Martinus   60
HH. Petrus en Paulus   65

 

Bij uitvaarten zal een organist en een beperkt aantal zangers (maximaal vier) aanwezig kunnen zijn.

 

Protocol voor vieringen in de R.-K. Kerk

Voor de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk hebben de Nederlandse bisschoppen protocollen ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Zie hier voor de richtlijnen van de bisschoppen, voor de verschillende protocollen en voor veel gestelde vragen.

 

Uitwerking van de maatregelen voor RK Vlietstreek

Het bijwonen van vieringen

 • Er mogen een beperkt aantal mensen in een kerk zijn. Hierbij geldt de anderhalvemeter-regel en dat beperkt het aantal zitplaatsen.
 • Momenteel zijn er maximaal dertig bezoekers toegestaan.
 • U wordt dringend verzocht in de kerk een mondkapje te dragen.
 • Tijdens de vieringen wordt op aangepaste wijze de H. Communie uitgereikt.
 • Er is geen samenzang. Er wordt alleen door een beperkt aantal zangers gezongen.
 • Om zoveel mogelijk mensen in onze kerken kunnen ontvangen, is het aantal vieringen in het weekeinde binnen de federatie uitgebreid is met extra vieringen op zaterdag. Zie hiervoor het liturgierooster.
 • U moet zich voor de vieringen op zaterdag en zondag vooraf aanmelden.
 • De wijze aanmelding vindt u hier. Hiervoor zijn speciale telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Op zon- en feestdagen is er een rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering. Zie hier voor meer informatie.

Algemene opmerkingen

 • De persoonlijke hygiëne is van groot belang.
 • U bent medeverantwoordelijk voor de gezondheid van uw medemensen.
 • Wie ziek is of klachten heeft blijft thuis.
 • Zie voor meer algemene opmerkingen het onderstaande bericht over de versoepeling van de maatregelen,
 • Het laatste nieuws vindt u altijd op deze plaats op de website.

Besmettingsgevaar

Bijeenkomsten binnen de kerken leveren een risico van besmetting op. Mensen met klachten die mogelijk op corona wijzen, worden daarom niet toegelaten. Mensen met een zwakke gezondheid moeten extra goed opletten. Voor de vieringen gelden strenge regels. Mensen houden anderhalve meter afstand van elkaar, dragen mondkapjes en volgen de aanwijzingen van de aangestelde vrijwilligers op.

Activiteiten met een extra risico van besmetting zijn zingen, te Communie gaan, elkaar ontmoeten, de collecte, vervoer en toiletbezoek. Hiervoor gelden de volgende maatregelen. Er wordt alleen gezongen door solisten of een klein koor. Elkaar ontmoeten kan alleen door naar elkaar te zwaaien en op afstand enkele woorden te wisselen. Er is geen koffie. De collecte is aan het einde van de viering. Er kan niet voor vervoer naar de kerk gezorgd worden. U wordt dringend verzocht de toiletten alleen in geval van nood te bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerk

Bij binnenkomst draagt u een mondkapje en wordt naar uw gezondheid gevraagd. U neemt plaats op de plaats die de vrijwilligers u aanwijzen. Als u zich niet aangemeld hebt, wordt u niet in de kerk toegelaten. In de kerken wordt een deel van de zitplaatsen afgeplakt. Hier mag u niet plaatsnemen. Er zijn duidelijke looproutes aangegeven.

Vragen

Vragen over bovenstaande mededeling kunt u per mail richten aan diaken Tolsma.

 

Bereikbaarheid pastoraal team

Voor een pastoraal gesprek en de Sacramenten van de Doop, de Biecht en de Ziekenzalving kunt ‘s ochtends contact opnemen met het secretariaat 070 327 45 11.
U wordt dezelfde dag teruggebeld.

Plaats een reactie

Voor het aanmelden voor vieringen:Zie hier.