Nog geen reacties

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Verscherping van de maatregelen per 3 november niet meer van kracht

Met ingang van 9 november was het aantal bezoekers van een uitvaartviering beperkt tot maximaal dertig personen. Het maximum is nu weer afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw met een maximum van honderd. Voor onze kerken varieert de maximale capaciteit van zestig tot zeventig personen.

Bij uitvaarten zal ook een organist en een beperkt aantal zangers (maximaal zes) aanwezig kunnen zijn.

 

Nieuwe beperking aantal kerkgangers

Op 9 oktober hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen afgekondigd. Zie hier voor het bericht van de bisschoppen. Zie hier voor veel gestelde vragen.

Het aantal kerkgangers is momenteel beperkt tot dertig personen per viering. Ook heeft het pastoraal team besloten dat er tot 19 oktober in het geheel niet gezongen wordt, dus ook geen koorzang

U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden voor de vieringen. De kans dat u in de kerk wordt toegelaten zonder aanmelding is nu nihil. Wel geldt bij het aanmelden dat als de dertig personen zijn bereikt, u zich al vast kunt aanmelden voor een viering een of twee weken later. Zie hier voor de aanmeldingsprocedure.

Verder geldt het dringende advies van de regering tot het dragen van mondkapjes. Wij willen u dan ook een dringend advies geven om bij verplaatsing, dus bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, een mondkapje te dragen. Wanneer u uw plaats hebt ingenomen, dan kan het mondkapje worden afgedaan.

 

Protocol voor vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking heilige Communie vanaf 14 juni

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van
1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Zie hier voor meer en voor een drietal protocollen.
Zie hier voor het antwoord op veel gestelde vragen d.d. 29 mei.

 

10 juli: nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Zie hier voor het volledige bericht. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Enkele veel gestelde vragen met betrekking tot aanmelding en reservering

Op 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hier beantwoord.

 

Uitwerking van de maatregelen voor RK Vlietstreek

Vanaf 1 juli zijn er weer vieringen met meer mensen toegestaan

 • Per 1 juli mogen er weer meer mensen in een kerk zijn, maar de anderhalvemeter-regel blijft en dat beperkt het aantal zitplaatsen.
 • Tijdens de vieringen wordt de H. Communie uitgereikt.
 • Na 1 juli willen we de gebruikelijke aantallen mensen in onze kerken kunnen ontvangen. Dit betekent dat het aantal vieringen in het weekeinde binnen de federatie uitgebreid is met extra vieringen op zaterdag. Zie hiervoor het liturgierooster.
 • U moet zich voor de vieringen op zaterdag en zondag vooraf aanmelden.
 • De wijze aanmelding vindt u hier. Hiervoor zijn speciale telefoonnummers en e-mailadressen.
 • De rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op zondag blijft bestaan. Zie hier voor meer informatie.

Algemene opmerkingen

 • De persoonlijke hygiëne blijft van groot belang.
 • U bent medeverantwoordelijk voor de gezondheid van uw medemensen.
 • Wie ziek is of klachten heeft blijft thuis.
 • Zie voor meer algemene opmerkingen het onderstaande bericht over de versoepeling van de maatregelen,
 • Het laatste nieuws vindt u altijd op deze plaats op de website.

Besmettingsgevaar

Bijeenkomsten binnen de kerken leveren een risico van besmetting op. Mensen met klachten die mogelijk op corona wijzen, worden daarom niet toegelaten. Mensen met een zwakke gezondheid moeten extra goed opletten. Voor de vieringen gelden strenge regels. Mensen houden anderhalve meter afstand van elkaar en volgen de aanwijzingen van de aangestelde vrijwilligers op.

Activiteiten met een extra risico van besmetting zijn zingen, te Communie gaan, elkaar ontmoeten, de collecte, vervoer en toiletbezoek. Hiervoor gelden de volgende maatregelen. Er wordt alleen gezongen door solisten of een klein koor. Elkaar ontmoeten kan alleen door naar elkaar te zwaaien en op afstand enkele woorden te wisselen. Er is geen koffie. De collecte is aan het einde van de viering. Er kan niet voor vervoer naar de kerk gezorgd worden. U wordt dringend verzocht de toiletten alleen in geval van nood te bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerk

Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd. U neemt plaats op de plaats die de vrijwilligers u aanwijzen. Als het maximale aantal mensen bereikt is, kunt u niet meer de kerk in. In de kerken wordt een deel van de zitplaatsen afgeplakt. Hier mag u niet plaatsnemen. Er zijn duidelijke looproutes aangegeven.

Vragen

Vragen over bovenstaande mededeling kunt u per mail richten aan diaken Tolsma.

 

Bereikbaarheid pastoraal team

Voor een pastoraal gesprek en de Sacramenten van de Doop, de Biecht en de Ziekenzalving kunt ‘s ochtends contact opnemen met het secretariaat 070 327 45 11.
U wordt dezelfde dag teruggebeld.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.