Nog geen reacties

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Aangekondigde versoepelingen per 25 september

Op dinsdag 14 september kondigde de regering versoepeling van de coronamaatregelen aan per 25 september. Deze versoepelingen zijn door de bisschoppen naar richtlijnen voor de parochies vertaald. Zie hier voor meer.

Coronamaatregelen voor onze kerken

Per 25 september zijn de nieuwe versoepelingen van kracht. Voor onze kerken betekent dat het volgende. Deze versoepelingen gelden tot 2 november.

Vooraf aanmelden voor de vieringen en registreren van kerkgangers is niet meer nodig. De telefoonnummers voor het aanmelden komen te vervallen. Persoonlijke aanmelding in de kerken is niet meer nodig. Er wordt niet naar een coronapas, vaccinatie of testresultaten gevraagd. Dit is strijdig met het openbare karakter van de vieringen en het uitgangspunt dat de Kerk geen onderscheid maakt tussen mensen. Wel is het daarom nodig dat we in de kerk voldoende afstand van elkaar houden en worden mensen op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. Wij vragen iedereen zich te laten vaccineren en bij klachten thuis te blijven.

De anderhalvemeterregel is vervallen, maar u houdt nog wel afstand van elkaar. De coördinatoren wijzen u in de kerk een plaats aan. Voor alle kerken betekent dit dat alle rijen van banken en stoelen weer gebruikt kunnen worden. Wel worden de mensen gevraagd niet naast elkaar te gaan zitten. Voor de HH. Benedictus en Bernadette, de H. Bonifatius en de HH. Petrus en Paulus geldt dat er telkens twee plaatsen worden overgeslagen. In de St. Martinus is dit één plaats. Hier zijn de stoelen en de afstanden tussen de rijen breder. Voor de plaatsing in de rijen achter elkaar wordt een zigzag opstelling aangehouden. Dus men zit achter een lege plaats in de rij ervoor. Op deze wijze zal er een redelijke afstand tussen de mensen zijn.

Er wordt rekening gehouden met mensen die extra kwetsbaar zijn. Voor hen die om die reden graag de anderhalve meter afstand aanhouden zijn in elke kerk een aantal plaatsen gereserveerd. In de H. Bonifatius en de HH. Petrus en Paulus zijn dit de banken aan de kant bij de sacristie en in de zijbeuken. In de HH. Benedictus en Bernadette is het het vak bij het orgel en in de St. Martinus zijn het de achterste rijen.

De extra vieringen op zaterdag in de HH. Benedictus en Bernadette en in de HH. Petrus en Paulus komen per 9 oktober te vervallen.

De maatregelen voor u persoonlijk blijven van toepassing: dus geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en bij klachten thuisblijven. U wordt nadrukkelijk gevraagd rekening met elkaar te houden en aandacht te hebben voor elkaars gezondheid. In navolging van de paus en onze bisschoppen roepen wij op u te laten vaccineren. Vaccinatie is een daad van liefde en respect voor elkaar.

Voor het te Communie gaan blijven we de Communiealtaren gebruiken. De Communie wordt met de hand uitgereikt. De pincetten worden niet meer gebruikt. Het is nog niet mogelijk de Communie op de tong te ontvangen. De aangegeven looprichtingen blijven van kracht. De coördinatoren blijven het Communiceren begeleiden. De collecte blijft zoals nu bij de uitgang van de kerk. De kerkgangers kunnen wel weer zelf kaarsen opsteken. De wijwaterbakjes blijven voorlopig leeg.

Gezondheidsklachten die op corona kunnen wijzen

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, kunt u het beste thuisblijven.

  • Hebt u de afgelopen vierentwintig uur of op dit moment één of meer van de volgende (milde) klachten:
    neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  • Hebt u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Hebt u het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen zeven dagen vastgesteld?
  • Hebt u een huisgenoot met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en hebt u korter dan veertien dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Vragen

Vragen over bovenstaande mededeling kunt u per mail richten aan diaken Tolsma.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier