Nog geen reacties

Leesgroep Febe

Na de eerdere positieve ervaringen gaat er een nieuwe leesgroep van start. We bespreken het boek ‘Febe: Een verhaal – Paulinisch christendom in narratieve vorm’ van de anglicaanse theoloog Paula Gooder. Febe wordt door Paulus genoemd in zijn brief aan de Romeinen. Zij bezorgt deze brief in Rome. Gooder werkt dit gegeven uit tot een verhaal over het leven van Febe en over haar aanwezigheid in Rome bij de christelijke gemeenschap die daar in de tijd van het vroege christendom leeft.

Deze historische roman is voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording. Het is een spannend en goed geschreven verhaal dat een beeld geeft van de eerste christenen en de thema’s die voor hen van belang waren. Het gaat over roeping, en over vergeving schenken en vergeving ontvangen. Het boek (ISBN: 9789051945799) is in 2020 uitgegeven door Van Wijnen en kost € 19,95. Meer informatie over het boek vindt u hier.

We zullen het boek in vier bijeenkomsten bespreken. De eerste is op woensdag 27 april om 20.00 uur in de Maartenszaal in de pastorie in Voorburg. De volgende avonden worden in overleg vastgesteld en ook hier bekend gemaakt. Graag u vooraf bij diaken Tolsma aanmelden.

Het boek bestaat uit twee onderdelen:
1. het verhaal van Febe (bladzijde 11 – 253)
2. een uitgebreide toelichting (bladzijde 257 – 346)

Eerste bijeenkomst op woensdag 27 april 2022
Tijdens de eerste deelname zullen we met elkaar kennismaken en maken we een aantal praktische afspraken. Wat verwachten we van het boek en van deze bijeenkomsten?
Voor deze bijeenkomst lezen we:
Inleiding (bladzijde 257 – 289) en Hoofdstuk 1 – 4 (bladzijde 11 – 42) en de bijbehorende toelichting (bladzijde 281 – 298)

Hierbij zijn de volgende vragen aan de orde.

Inleiding (bladzijde 257 – 289)

 1. Wat wil Gooder met dit boek bereiken?
 2. Wat is het boek wel en niet?
 3. Wie was Febe?
 4. Hoe was de positie van de vrouw in de vroege Kerk en hoe ging Paulus hiermee om?
 5. Waarom schrijft Paulus deze brief aan de Romeinen?
 6. Wat is de situatie in Rome?

Hoofdstuk 1 – 4 (bladzijde 11 – 42) en de bijbehorende toelichting (bladzijde 281 – 298)

 1. Hoe is de eerste reactie van de Romeinen op de brief van Paulus?
 2. Hoe reageert Febe?
 3. Wie zijn Prisca en Aquila?
 4. Wat is Febes beeld van Paulus?
 5. Wat is het probleem van de christenen uit het jodendom?
 6. Wat is ons beeld van Febe?

Tweede bijeenkomst op nog te bepalen datum
Voor de tweede bijeenkomst lezen we:
Hoofdstuk 5 – 12 (bladzijde 43 – 105) en de bijbehorende toelichting (bladzijde 298 – 315)

Derde bijeenkomst op nog te bepalen datum
Voor de derde bijeenkomst lezen we:
Hoofdstuk 13 – 22 (bladzijde 106 – 182) en de bijbehorende toelichting (bladzijde 315 – 327)

Vierde bijeenkomst op nog te bepalen datum
Voor de vierde bijeenkomst lezen we:
Hoofdstuk 23 – 32 (bladzijde 183 – 253) en de bijbehorende toelichting (bladzijde 327 – 346)

Plaats een reactie