Nog geen reacties

Leesgroep: De kunst van het liefhebben

Liefde en eenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Christus navolgen is de radicale keuze maken te willen liefhebben zoals Christus en dat vraagt eenheid. Chiara Lubich (1920-2008) stichtte de wereldwijde Focolarebeweging. Door te leven met het Evangelie ontwikkelde zij haar eigen kunst van het liefhebben. In een verzameling teksten – inspirerende gedachten, brieffragmenten en uitspraken – beschrijft zij de kunst van dit liefhebben.

“Ze vereist dat we onszelf ‘één maken’ met de anderen, dat we onszelf ‘inleven’ in de ander met zijn pijnen, zijn vreugden, zijn behoeften, om hem te kunnen begrijpen en hem daadwerkelijk te helpen. Deze kunst wil dat we Jezus liefhebben in de persoon die we voor ons hebben.” Eenheid is ook het resultaat van liefde: “Wanneer de wederzijdse liefde radicaal wordt beleefd, heeft ze als effect dat er eenheid van denken ontstaat. De wederzijdse liefde maakt niet alleen dat mensen één worden van hart, maar ook één van geest.”

Op de maandagen 2, 16 en 30 oktober, 20 november en 4 december lezen we haar teksten. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk. U kunt zich bij diaken Pier Tolsma opgeven per mail of via 06 12 96 70 36.

Plaats een reactie