1

Leef- en geloofmoment: Zorg voor de schepping

De veertiende video in de serie ‘Leef en geloofmoment’

Deze nieuwe serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van alle video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Zorg voor de schepping

Diaken Tolsma verzorgt als eerste een subserie onder de naam ‘Zorg voor de schepping’, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’: Geprezen zijt Gij. Paus Franciscus schreef in deze brief aan alle mensen over de bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering, temperatuurstijging, vervuiling van water en verlies van biodiversiteit. Deze bedreigingen – waaraan de mens medeschuldig is – treffen alle mensen maar vooral de armen. De paus schrijft: “Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo mishandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen.”

In deze subserie wordt ingegaan op de inhoud van de encycliek. Er wordt stilgestaan bij de oproep van de paus tot een ecologische bekering. Er is aandacht voor wat ons daarbij in de weg staat, en hoe wijzelf over de schepping denken en hoe dat denken mogelijk verandering vraagt. De opnames worden voor een deel gemaakt in prieel Byvliet in de tuin van de Sint Martinuskerk, maar er zullen ook andere locaties bezocht worden om daar bepaalde aspecten van dit onderwerp te belichten. Als u zelf suggesties hebt voor onderwerpen en locaties, meld het aan diaken Tolsma.

Vanaf 2012 schrijft de diaken over dit onderwerp. U vindt de verschillende artikelen hier.

Zorg voor de schepping: Op bezoek in de tuin van de cameraman

In deze zesde video over ‘Zorg voor de schepping’ is diaken Tolsma op bezoek in de tuin van Oscar de Man,  de man achter de camera. Wat doet werken in de natuur en bezig zijn met de schepping met ons denken over de schepping.

Zorg voor de schepping: Laudato si’ van Paus Franciscus

In deze vijfde video over ‘Zorg voor de schepping’ bespreekt diaken Tolsma de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Vijf jaar geleden trok de paus veel aandacht met deze brief over de zorg voor de schepping. Nog steeds bevat de brief veel stof tot nadenken.

Een uitgebreide samenvatting van Laudato si’ vindt u hier.

Zorg voor de schepping: Ecologische bekering 19 augustus

In deze vierde video over ‘Zorg voor de schepping’ zien we diaken Tolsma staande voor het voormalig Scheikundig Laboratorium in Groningen. Hier begon hij zijn studie scheikunde. Hoe moeilijk is het voor ons mensen om te veranderen? Een ecologische bekering vraagt een andere manier van denken en een andere manier van doen.

Zorg voor de schepping: Beeld van de schepping 12 augustus

Voor deze derde video over ‘Zorg voor de schepping’ ging diaken Tolsma terug naar zijn geboortedorp. Hoe heeft je eigen beeld van de schepping zich gevormd? Als je tot nieuw denken over de schepping wilt komen en tot ecologische bekering, moet je weten waar je vandaan komt. Wat leert het verhaal uit Exodus over het manna in de woestijn ons over de schepping?

Zorg voor de schepping: Tien geboden voor het milieu 8 juli

In de tweede aflevering in de serie ‘Zorg voor de schepping’ gaat het over de ‘Tien geboden voor het milieu’.

In het boek ‘Tien geboden voor het milieu’ (Ten Commandments for the Environment: Pope Benedict XVI Speaks Out for Creation and Justice) zijn de teksten van paus Benedictus XVI over het milieu samengebracht. Op basis van deze teksten heeft Woodeene Koenig-Bricker de indeling in tien geboden gemaakt. Het zijn tien hoofdthema’s van het denken van de Kerk over het milieu. In deze video worden de tien geboden genoemd en kort toegelicht.

Meer lezen hierover: een uitgebreide samenvatting van het boek ‘Tien geboden voor het milieu’ vindt u hier.

Zorg voor de schepping: Inleiding 1 juli

Deze eerste video over ‘Zorg voor de schepping’ vormt de inleiding op de subserie. Voordat de encycliek Laudato si’ besproken wordt, wordt teruggegaan naar de tijd voor het aantreden van paus Franciscus. Wanneer kreeg onze Kerk aandacht voor de zorg voor de schepping?

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Yvonne en Emile zeg

    Prima idee.

Plaats een reactie op Yvonne en Emile

Nieuws over coronamaatregelen en aanmelden voor vieringen:zie hier