1

Leef- en geloofmoment: Patronen van onze kerken

De tweeëntachtigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Patronen van onze kerken

Pastoor Bakker verzorgt een subserie over de patronen van onze parochiekerken. Wie waren zij? Zijn zij nog steeds een bron van inspiratie voor ons?

Patronen van onze kerken: H. Bernadette Soubirous

In 1858 verschijnt Maria in Lourdes achttien maal aan Bernadette Soubirous (1844-1879). Maria vertrouwt haar drie geheimen toe en wijst haar op de oorsprong van een nog steeds aanwezige bron. Maria maakt zich uiteindelijk bekend als de Onbevlekte Ontvangenis. Ondanks haar zwakke gezondheid en de roem die haar door de verschijningen overkwam, bleef Bernadette innerlijk de natuurlijkheid en rust zelve.

Patronen van onze kerken: H. Bonifatius

Bonifatius stak in 716 vanuit Engeland de Noordzee over om hier de Friezen te bekeren. Hij was iemand met een sterke dadendrang. Zijn werk toont zijn volharding en taaiheid, maar ook zijn goedheid en liefde. Hij had een rotsvast geloof. In 754 werd hij in Dokkum door de heidenen vermoord.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Leo zeg

    Verhelderende en boeiende levensbeschrijving van deze heilige Bonifatius. Dank u wel pastoor Bakker.

Plaats een reactie