Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Kerk en maatschappij

De twintigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s dat gaandeweg zal ontstaan vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Kerk en maatschappij

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit

In deze tweede video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit, de fundamentele principes van de sociale leer van de Kerk.

Scheiding tussen Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk

In deze eerste video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over scheidingtussen Kerk en staat en over de geschiedenis van de sociale leer.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.