Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Kerk en maatschappij

De tweeënveertigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van alle video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Kerk en maatschappij

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Vrede en verzoening

De achtste video over ‘Kerk en maatschappij’ gaat over vrede en verzoening. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij het Vredespaleis over vrede en verzoening aan de hand van teksten die paus Franciscus hierover geschreven heeft. De uitgesproken tekst vindt u ook hier.

Dialoog

De zevende video over ‘Kerk en maatschappij’ gaat over dialoog. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over dialoog aan de hand van teksten die paus Franciscus hierover geschreven heeft. De uitgesproken tekst vindt u ook hier.

Verkiezingen: visie, vertrouwen, eigendom en stemrecht

De zesde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over een aantal concrete zaken die onze keuze bij de verkiezingen kunnen bepalen.

Verkiezingen: politiek en democratie

De vijfde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over de visie van de Kerk op politiek en democratie.

Fratelli tutti (Allen broeders): misstanden en corona

In deze vierde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma weer over de encycliek Fratelli tutti. Deze keer bekijken we welke misstanden de paus in het eerste hoofdstuk noemt en wat hij hierbij over corona schrijft. Een uitgebreide samenvatting deze brief van paus Franciscus vindt u hier.

Fratelli tutti (Allen broeders): inleiding

In deze derde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over de encycliek Fratelli tutti. Deze brief van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap verscheen op 3 oktober 2020. Een uitgebreide samenvatting ervan vindt u hier.

Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit

In deze tweede video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit, de fundamentele principes van de sociale leer van de Kerk.

Scheiding tussen Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk

In deze eerste video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over scheidingtussen Kerk en staat en over de geschiedenis van de sociale leer.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier