Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Hongerdoek

De zesenzeventigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

Hongerdoek

Pastoor Bakker spreekt in de Veertigdagentijd over de hongerdoek. Hij legt uit hoe de hongerdoek in de Middeleeuwen is ontstaan om tijdens de Veertigdagentijd de pracht en praal van het hoofdaltaar te verbergen. In de vorige eeuw is het fenomeen hongerdoek nieuw leven ingeblazen om ons op te roepen tot solidariteit met de armen in deze wereld.

De levensboom

De kunstenaar plaatst de Bijbelse wereld tegenover onze hedendaagse wereld. Pastoor Bakker geeft een toelichting op de verschillende elementen van deze hongerdoek.

Middeleeuws hongerdoek

Als eerste wordt een Middeleeuws hongerdoek besproken. Naast gebeurtenissen uit het leven Jezus zien we verwijzingen naar de zeven werken van barmhartigheid.

Plaats een reactie