Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Het Onze Vader

De zesennegentigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Het Onze Vader

Kapelaan Huntjens maakt een subserie over het Onze Vader.

Jezus heeft ons de woorden van het Onze Vader gegeven. Hij heeft ons ook de Geest van bidden gegeven. Het Onze Vader leidt ons binnen in de Geest van Jezus. Het wijst ons de weg door het leven. In deze subserie zullen we deze weg verkennen.

Het Amsterdams Pater Noster

De Vlaamse componist Vic Nees schreef muziek bij de Latijnse versie van het Onze Vader speciaal voor de Nederlandse kerkprovincie. Het wordt gezongen door het Leidse Collegium Musicum onder leiding van Gilles Michels.

Amen

Met het ‘Amen’ sluiten we het Onze Vader af. Daarmee bevestigen we wat we hebben gebeden, we geven onze instemming: zo zij het. We onderstrepen hiermee alles wat we gezegd hebben.

Onze Vader

Jezus Christus geeft ons toegang tot de Vader. Wij kunnen kinderen van God worden. Wij mogen ons tot God richten met de woorden ‘Onze Vader’. Dat vraagt van ons dat wij op Hem willen lijken en zijn wil willen doen.

Die in de hemel zijt

Wat zegt ons de toevoeging ‘Die in de hemel zijt’? Jezus heeft hemel en aarde met elkaar verzoend. Door Hem te volgen hebben wij rechtstreeks toegang tot onze hemelse Vader. Gods vaderschap is de basis voor alle vaderschap.

Uw Naam worde geheiligd

Met deze bede vragen we God zich over zijn volk te ontfermen. Wij smeken Hem dat er een plaats in de wereld is waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Door onze goede werken moet de Naam van God verheerlijkt worden.

Uw Rijk kome

Als Gods Rijk is gekomen dan leven wij voor Hem, met Hem, vanuit Hem en naar Hem toe. Dan komt ons handelen voort uit een voortdurende verwevenheid van onze wil met de Zijne, Dan is er liefde.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Dit is niet alleen een wens. Het is ook het uitspreken van onze bereidheid dat Gods wil aan ons gebeurd. Het gaat er niet alleen om dat wij bidden dat God doet wat wij willen, maar dat wij in staat zijn te doen wat Hij wil. Wij vragen dat wij gaan willen wat God wil.

Geef ons heden ons dagelijks brood (2)

Jezus noemt zichzelf ‘het brood des levens’. Deze keer aandacht voor het hemels brood, het brood van de Eucharistie. Het geestelijk brood is voor ons evenals het materiële brood een eerste levensbehoefte.

Geef ons heden ons dagelijks brood (1)

God komt ons tegemoet in onze noden. Hij zorgt iedere dag voor ons. Geef ons vandaag wat we vandaag nodig hebben: lichamelijk en geestelijk voedsel, de brandstof die we nodig hebben om ons leven gaande te houden.

Verlossing en bevrijding

Er zijn in het Onze Vader drie beden om verlossing en bevrijding. Het gaat over drie aspecten van het kwaad: het kwaad in het heden (het kwade), het kwaad uit het verleden (de schulden) en het kwaad in de toekomst (de beproeving).

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Als wij anderen niet vergeven, schenkt God ook ons geen vergeving. Wij kunnen God niet liefhebben als wij onze broeders en zusters niet liefhebben. Gods liefde doet ons elkaar vergeven. Wij mogen deelnemen aan Gods liefde en barmhartigheid.

Vergeef ons onze schulden

We vertrekken uit het verleden. Vervolgens kunnen we terugkijken op het verleden en om vergeving vragen voor wat we verkeerd hebben gedaan. Na ‘verlos ons van het kwade’ en ‘breng ons niet in beproeving’ vragen we God om vergeving.

Breng ons niet in beproeving

Beproevingen kunnen goed voor ons zijn; we kunnen erdoor groeien. Maar we kunnen maar een beperkte hoeveelheid beproeving aan. Daarom vragen we God dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

Verlos ons van het kwade

Om uiteindelijk uit te komen bij God, onze Vader hebben verlossing van het kwade nodig. We moeten allereerst ontdekken dat we verlost moeten worden.

 

Een geestelijke weg

Het Onze Vader is een geestelijke weg. Te beginnen met de verlossing van het kwade gaan wij onze geestelijke weg om uiteindelijk uit te komen bij God, onze Vader.

Inleiding

Het Onze Vader is een samenvatting van het Evangelie. Het is het gebed waarin al ons bidden samenkomt.

Plaats een reactie