Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Het Onze Vader

De vierenvijftigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Het Onze Vader

Kapelaan Huntjens maakt een subserie over het Onze Vader.

Jezus heeft ons de woorden van het Onze Vader gegeven. Hij heeft ons ook de Geest van bidden gegeven. Het Onze Vader leidt ons binnen in de Geest van Jezus. Het wijst ons de weg door het leven. In deze subserie zullen we deze weg verkennen.

Een geestelijke weg

Het Onze Vader is een geestelijke weg. Te beginnen met de verlossing van het kwade gaan wij onze geestelijke weg om uiteindelijk uit te komen bij God, onze Vader.

Inleiding

Het Onze Vader is een samenvatting van het Evangelie. Het is het gebed waarin al ons bidden samenkomt.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen en aanmelden voor vieringen:zie hier