Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Groeimomenten in leven en geloven

De vierenveertigste video in de serie ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we in diverse subseries verschillende onderwerpen behandelen. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van alle video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Groeimomenten in leven en geloven

Pastoor Bakker verzorgt een aantal momenten waarbij hij stilstaat bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

Groeimomenten in leven en geloven: Mariamaand

In deze veertiende video in de serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over Maria, over Moederdag en over de Rozenkrans. Hij doet dit bij de Maria-icoon in de kapel van het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Groeimomenten in leven en geloven: Roeping

In deze dertiende video in de serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over roeping. Hij spreekt over roeping bij het beeld van de Goede Herder in het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Groeimomenten in leven en geloven: Feesten, lijden en opstaan

In deze twaalfde video in de serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten, lijden en opstaan. Het gaat over Palm- en Passiezondag, over op weg gaan naar Pasen. Meer over het maken van palmpaasstokken vindt u hier.

Groeimomenten in leven en geloven: Feesten en vasten

In deze elfde video in de serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten en vasten. Waar gaat het bij een feest om? Waar gaat bij vasten om? Het prentenboek van de Vastenactie vindt u hier.

Groeimomenten in leven en geloven: Driekoningen

In dit tiende leef- en geloofsmoment geeft pastoor Bakker uitleg over de drie Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior en over de geschenken goud, wierook en mirre.

Groeimomenten in leven en geloven: De Kerststal

In dit negende leef- en geloofsmoment spreekt pastoor Bakker over de Kerststal. De Kerststal brengt het geheim van de geboorte van Christus te midden van ons mensen, in onze eigen huizen.

Groeimomenten in leven en geloven: Advent en Adventskrans

Dit achtste leef- en geloofsmoment gaat over de Advent en de Adventskrans, over de voorbereiding op Kerstmis.

Groeimomenten in leven en geloven: Christelijke lichtfeesten

Dit zevende leef- en geloofsmoment gaat over de christelijke lichtfeesten in de donkere wintermaanden: Sint Martinus, Sinte Lucia, Kerstmis, Driekoningen en Maria Lichtmis.

Groeimomenten in leven en geloven: Het avontuur met God

Dit zesde leef- en geloofsmoment gaat over het geloofsgesprek, over het avontuur met God.

Groeimomenten in leven en geloven: Geloven een ontdekkingstocht

Dit vijfde leef- en geloofsmoment gaat over leren geloven.

Groeimomenten in leven en geloven: Maria 2 september

Dit vierde leef- en geloofmoment gaat over Maria.

Groeimomenten in leven en geloven: het gebed 26 augustus

Dit derde leef- en geloofmoment gaat over het gebed.

Groeimomenten in leven en geloven: de kinder(Bijbel) 22 juli

Dit tweede leef- en geloofmoment gaat over de kinder(Bijbel).

De twee besproken Kinderbijbels zijn:
‘Bijbels verhalen voor jonge kinderen’, ISBN 90 216 1486 3, uitgeverij: Ploegsma
‘Kijkbijbel’, ISBN 90 6126 388 3, uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap

Een manier om dagelijks in de Bijbel te lezen is met behulp van een leesrooster.

Groeimomenten in leven en geloven: het kruisteken 15 juli

Dit eerste leef- en geloofmoment gaat over het kruisteken (kruisbeeld).

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier