Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Deugdzaam leven

De vijftigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

Deugdzaam leven

Diaken Pier Tolsma verzorgt een subserie over “Deugdzaam leven”. Mensen streven ernaar goed te leven, de goede dingen te doen en goed te zijn. Wij willen ook een goede relatie met God en leven zoals Hij het wil. Wij willen leerlingen van Jezus zijn en Hem navolgen. We zijn op zoek naar een gelukkig en gelukt leven. In de praktijk blijkt dat lang niet altijd even gemakkelijk te zijn. Met enige regelmaat doen we dingen die niet goed zijn, dingen waarvan we uiteindelijk niet gelukkig worden.

Deugdzaam leven: Tweeduizend jaar christendom

Diaken Tolsma bespreekt de ontwikkelingen gedurende tweeduizend jaar christendom. Welke verschillende wegen zijn er bewandeld om Christus na te volgen.

Deugdzaam leven: Inleiding

Deze video is de inleiding op de subserie Deugdzaam leven.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier