1

Leef- en geloofmoment: De zeven Sacramenten

De tweeënvijftigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

De zeven Sacramenten

Pastoor Bakker maakt in het kader van het Jaar van de Sacramenten van het bisdom Rotterdam een subserie over de zeven Sacramenten. Hij richt zich in iedere video eerst tot de jongere generaties en vervolgens tot alle generaties.

Met de symbolen, rituelen en woorden van de zeven Sacramenten wil God in ons leven aanwezig zijn. De Sacramenten zijn voor ons mensen zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in onze wereld.

Het Doopsel

Pastoor Bakker geeft uitleg over het Sacrament van de Doop. Met het Doopsel treden wij binnen in de gemeenschap van Jezus. In de Doop wendt God zich naar ons toe.

Leven met de Sacramenten

Deze eerste video is een inleiding op de betekenis van de zeven Sacramenten in ons leven.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Leo Valk zeg

    Eenvoudige maar duidelijke uitleg van de sacramenten. Voor velen, denk ik, een opfrisles en voor kinderen heel leerzaam. Dank u wel.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen en aanmelden voor vieringen:zie hier