1

Leef- en geloofmoment: De zeven Sacramenten

De zeventigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

 

De zeven Sacramenten

Pastoor Bakker maakt in het kader van het Jaar van de Sacramenten van het bisdom Rotterdam een subserie over de zeven Sacramenten. Hij richt zich in iedere video eerst tot de jongere generaties en vervolgens tot alle generaties.

Met de symbolen, rituelen en woorden van de zeven Sacramenten wil God in ons leven aanwezig zijn. De Sacramenten zijn voor ons mensen zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in onze wereld.

De Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving drukt uit dat God nabij is en dat Hij steun geeft aan de zieke, aan de zwakke. De genezende kracht van Jezus stelt de zwakke mens in staat zijn kwetsbaarheid te dragen en de dood te laten komen.

Boete en Verzoening

Het lukt niet altijd lief en aardig te zijn. Met het Sacrament van Boete en Verzoening vragen wij ons af wat is er fout gegaan en hoe had ik het anders kunnen doen. Het Sacrament schenkt ons de genade om verzoend en liefdevol verder te leven als kind van God en als mensenkind.

De Wijding

Pastoor Bakker spreekt over zijn weg naar het priesterschap. Ieder mens wordt geroepen. De vraag is waartoe? De priester is geroepen om te verkondigen, te heiligen en om leiding te geven.

Het Huwelijk

Het Huwelijk is voor christenen een diepgewortelde vrije beslissing. Ze kiezen in volle vrijheid voor elkaar. Ze kiezen voor een radicaal engagement tussen man en vrouw en voor exclusieve en levenslange trouw aan elkaar. Het is een roeping om de ander in je leven gelukkig te maken.

Het Vormsel

Met het Vormsel krijgen wij de handen opgelegd om betekenis te geven aan ons leven. De heilige Geest maakt ons tot verwachtingsvolle en enthousiaste mensen. Hij heiligt ons en laat ons goede mensen zijn.

De Eucharistie

Bij Jezus aan tafel. In de kerk mogen we zichtbaar maken wat we niet kunnen zien. De Heer komt naar ons toe en wij komen naar Hem.

Het Doopsel

Pastoor Bakker geeft uitleg over het Sacrament van de Doop. Met het Doopsel treden wij binnen in de gemeenschap van Jezus. In de Doop wendt God zich naar ons toe.

Leven met de Sacramenten

Deze eerste video is een inleiding op de betekenis van de zeven Sacramenten in ons leven.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Leo Valk zeg

    Eenvoudige maar duidelijke uitleg van de sacramenten. Voor velen, denk ik, een opfrisles en voor kinderen heel leerzaam. Dank u wel.

Plaats een reactie