Nog geen reacties

Leef- en Geloofmoment: Bidden met de heilige Schrift

De achtenveertigste video ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

Deze achtenveertigste video is voorlopig de laatste. Na de vakantieperiode wordt de serie ‘Leef- en geloofmomenten’ weer voortgezet.

 

Bidden met de heilige Schrift

Pater Tom Kouijzer verzorgt een subserie over “Bidden met de heilige Schrift”

Tijdens elke liturgische viering luisteren we naar lezingen uit de heilige Schrift. Ook thuis kunnen we uit de Bijbel lezen om te leren over God en zo ons geloof te verdiepen. Het is zeer aan te raden om de Bijbel op een biddende manier te lezen; dan wordt onze lezing een gesprek met God. De geestelijke traditie van de Kerk reikt ons verschillende methoden aan om te bidden met en vanuit de heilige Schrift. In deze subserie worden een aantal van deze gebedsvormen geïntroduceerd en kort toegelicht.

Bidden met de heilige Schrift: H. Hart van Jezus

Pater Kouijzer spreekt in deze zesde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over het H. Hart van Jezus. De verering van het H. Hart van Jezus gaat over de de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus.

Bidden met de heilige Schrift: De gewijde stilte

Pater Kouijzer spreekt in deze vijfde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over de gewijde stilte, het belang van de stilte voor ons geloofsleven.

Bidden met de heilige Schrift: Het Jezusgebed

Pater Kouijzer spreekt in deze vierde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.” Dit gebed kun je altijd en overal bidden.

Bidden met de heilige Schrift: Het getijdengebed

Pater Kouijzer spreekt in deze derde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over de inhoud, de vorm en de oorsprong van het getijdengebed. De website van de Nationale Raad voor Liturgie vindt u hier. Het getijdengebed vindt u hier.

Bidden met de heilige Schrift: Het rozenkransgebed

Het bidden van de rozenkrans is een zeer populaire volksdevotie. Soms vergeten we wellicht dat we in ons rozenkransgebed worden uitgenodigd om bepaalde geheimen uit het leven van Jezus Christus te overwegen. Het rozenkransgebed is dus nauw verbonden met het overwegen van de heilige Schrift. In dit leef- en geloofmoment willen we daar bij stilstaan.

Meer over het bidden van de rozenkrans vindt u hier.

Bidden met de heilige Schrift: Lectio Divina

Lectio Divina (goddelijke lezing) is een gebedsvorm die ontstaan is in de Benedictijnse kloostertraditie. In dit leef- en geloofmoment worden de achtergrond en methode van Lectio Divina kort geïntroduceerd.

Plaats een reactie

Voor het aanmelden voor vieringen:Zie hier.