Nog geen reacties

Leef- en geloofmoment: Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

De twaalfde video in de serie ‘Leef en geloofmoment’

Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Een overzicht van de video’s dat gaandeweg zal ontstaan vindt u in het menu via:
Vieringen & activiteiten – Leren en verdiepen (catechese) – Leef- en geloofmoment. Dat is hier op onze website.

Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

De heilige Benedictus van Nursia (480-547), co-patroon van één van onze kerkgebouwen, stelde een leefregel voor monniken samen waar heden ten dage verrassend genoeg een groeiende belangstelling voor bestaat. Zo worden er allerlei cursussen georganiseerd over bijvoorbeeld ‘Benedictijnse tijdsindeling’ en ‘Benedictijns management’, waar niet alleen gelovige mensen aan deelnemen. Wat kan deze wijsheid uit de zesde eeuw ons zeggen? Als het kloosterleven een intensieve, verdichte vorm van ons dagelijks menselijk (samen-)leven is, dan kunnen wij profiteren van de ervaring en de sturing die Benedictus hierin als leermeester biedt.

Benedictijns tijdsbeheer 16 september

Onze tijd is kostbaar. Het leven van een Benedictijner monnik wordt gekenmerkt door een precieze dagindeling. Kan dit ook van betekenis zijn voor ons vaak meer onvoorspelbare leven midden in de wereld? Ja, want we kunnen enkele principes ontdekken die ook buiten het klooster toepasbaar zijn. Zo leert de Regel van Benedictus ons, naast de kunst van het beginnen, nog een andere belangrijke kunst, en verklapt ons ook wat de absolute topprioriteit is…

Benedictijns leiderschap (2) 9 september

In deze tweede video over Benedictijns leiderschap gaat het over de thema’s ‘aanspreekcultuur’ en ‘consistent gedrag’. Hoe moeten wij anderen aanspreken over hun gedrag en hoe zijn wij consistent en betrouwbaar in ons eigen gedrag.

Beginnen met Benedictus 5 augustus 2020

De leefregel van Benedictus begint met een proloog, een voorwoord. Daarin spreekt hij de jonge Godzoeker aan op zijn diepste verlangens en laat zien dat een actieve houding nodig is om deze in vervulling te laten gaan. Hij wijst erop dat elke weg van geestelijke groei een begin heeft. Ook elke dag van ons leven heeft een begin. En een goed begin is het halve werk…

Benedictijns leiderschap (1) 29 juli

Leidinggeven is een taak waar je in je leven in verschillende rollen mee te maken kunt krijgen: op je werk, in je gezin, als vrijwilliger… Waarom worden er, ook in ons land, jaarlijks verschillende trainingen in ‘Benedictijns leiderschap’ aangeboden, die gretig aftrek vinden onder managers en adviseurs? Ontdek in deze video waarom ‘zesde-eeuws management’ bepaald geen scheldwoord is… We zoomen in op wat de heilige Benedictus te melden heeft over de thema’s ‘verantwoording’ en ‘maatwerk’.

De tekst uit het boek ‘Christelijk management volgens de Regel van Benedictus’ van Tom van den Belt vindt u hier.

Plaats een reactie

Rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op zondag.Zie hier.