Nog geen reacties

Laat overal vele sterren stralen

Steeds vaker hoor je dat mensen het wel zo’n beetje gehad hebben met corona. De benodigde maatregelen belemmeren ons ernstig in onze omgang met elkaar. De komende wintermaanden zullen voor velen geen gemakkelijk tijd worden, want we zijn voorlopig nog niet van corona verlost.

In een federatie met zo’n dertigduizend parochianen is het niet mogelijk dat vanuit het pastoraal team iedereen persoonlijk benaderd wordt. Wat wel kan is dat u zelf in uw eigen omgeving aandacht schenkt aan de mensen om u heen en daarbij vooral let op hen die minder aanspraak krijgen. Bel mensen op, stuur ze een kaartje, breng ze een aardigheidje of iets lekkers om te eten. Er zijn volop mogelijkheden om op een veilige manier contact met elkaar te hebben. Vanuit de parochies willen wij dit ondersteunen met een aantal praktische zaken. Mocht u zelf nog ideeën hebben om hieraan toe te voegen, stuur ze per e-mail naar diaken Tolsma.

Hieronder vindt u ideeën voor inspirerende teksten en ook voor het maken van knutselwerkjes voor alle leeftijden, zoals het vouwen van de hierbij afgebeelde kerstster. Wat zou het prachtig zijn als overal in onze omgeving deze kerststerren achter de ramen zichtbaar zijn. Ook dat schept verbondenheid. Kerstmis vieren is omzien naar elkaar en zo gemeenschap vormen.

 

Vierkerstmis.nl

Op deze website van de Nederlandse bisschoppen vindt u ook een aantal ideeën waarmee u een ander kan verrassen.
U vindt deze website hier.

 

Kerststerren maken

Voor een ster heb je acht vierkante vellen papier nodig. Deze vellen kunnen allen dezelfde kleur hebben, maar verschillende kleuren is ook een mogelijkheid. Er kan gewoon gekleurd papier gebruikt worden maar ook doorzichtig papier wat weer een speciaal effect geeft.

Vouw eerst het vierkant diagonaal doormidden. Vouw hem weer open en vouw dan zoals afgebeeld de twee zijkanten naar het midden zodat er een vlieger ontstaat. (In plaats van doormidden vouwen kan er ook met potlood een streepje geplaatst worden en naar dit streepje gevouwen worden.) Dit acht keer herhalen, waardoor er acht vliegers ontstaan. Leg vervolgens deze vliegers met de stompe kanten naar het midden tegen elkaar en plak ze aan elkaar vast. Zo ontstaat de ster.

Met dank aan https://vanjufmarjan.nl/.

Sterren stralen in onze federatie

 

 

Maak je eigen kerstgroep

Vakantietijd?

Maak nu je eigen kerstgroepje.

Vraag aan je vader of moeder drie lege luciferdoosjes of lege rozijnendoosjes. Hopelijk hebben ze die in huis anders willen ze er misschien een paar kopen.

 

 

 

Knip de figuurtjes uit, het beste is dat als ze geprint zijn op iets dikker papier dan normaal uit de printer komt.

Plak elk figuurtje op de voorkant van een doosje en KLAAR! Daar is je eigen kerstgroepje.

Zet het naast je bed, op je nachtkastje.

En jij bent klaar voor de Kerst.

 

 

 

 

Kleurplaten

Door op de kleurplaten te klikken kunt u ze op uw eigen computer opslaan en dan uitvergroten en printen.

 

 

Knutselwerkjes

Samuel Advies heeft verschillende nieuwe knutselwerkjes ontwikkeld voor kinderen van verschillende leeftijden. U vindt ze hier om voor eigen gebruik te printen.

Hier vindt u nog een werkje van Samuel Advies om een papieren stalletje te maken.

 

Kerstboekjes voor kinderen

Om het vieren van Kerstmis met kinderen te ondersteunen zijn er boekjes voor de kinderen gemaakt. Deze vindt u in onze kerken en kunt u ook hier downloaden: kinderen van 0-4 jaarkinderen van 4-10 jaar en tieners.

 

Gebeden voor Advent en Kerstmis

Uit: Zeggen en zwijgen: Oecumenisch gebedenboek voor alledag

God, die komen wil in deze wereld
als een kind, als een vreemdeling
als de mens naast mij.
Zie mijn leven
wat ik gedaan heb,
wat ik zou willen doen,
geef mijn zwakheid de kracht
jouw woord te spreken,
jouw liefde te doen.

lk durf U niet bij name te noemen,
bang als ik ben
U kleiner te maken dan U bent.
lk wil U beschermen
tegen al die mensen die
– onhandig, ongepast zelfs –
U denken te begrijpen
en weten hoe U bent…
Ik wil zo graag
dat deze wereld wat rustiger wordt,
vreedzamer.
Wilt U ons helpen?
Houdt U ons gaande?
Komt U ons tegemoet?

U die ons de ogen opent
voor wat er in onze wereld gebeurt,
U die ons hart opent
als mensen om hulp vragen,
wees in ons
kracht,
hoop,
uithoudingsvermogen
en liefde
om te doen wat U ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.

Op deze dag
maken wij ruimte
voor alles wat er in ons leeft
aan zachtheid
en tederheid.
Het kleine kind
van ons verlangen
mag zingen,
het flakkerende kaarsje
van ons geloof
mag branden,
kwetsbaar als wij zijn
in onze liefde voor elkaar
durven wij vandaag
voor de dag te komen.
Wij bidden
dat wat zacht en teder in ons is,
wat ons verbindt met het Kind van de Kerstnacht,
bewaard mag blijven.

Kom in ons midden, God,
kom in ons bestaan.
Blijf niet ver van ons,
maar wees tastbaar aanwezig,
in mensen om ons heen,
in de ogen van een kind.
Kom in ons midden
en adem ons het vertrouwen in,
dat de aarde nieuw zal worden,
dat er toekomst is voor ieder mensenkind.
Kom in ons midden
en maak van de aarde een hemel.

Allerhoogste God,
hoe verheven Gij ook zijt.
Gij hebt U niet geschaamd
om onze God te worden
in een mens van vlees en bloed,
Jezus Christus, onze Heer.
Laat ons in voor- en tegenspoed
met Hem verbonden zijn
en doe ons delen in zijn vrede,
die duren zal in eeuwigheid.

 

Gedichten voor Advent en Kerstmis

Advent
Soms staat er een muur tussen u en mij,
hij klimt als een ring van mist
langs de decemberschimmel van de winterslaap.

Dan worden de uren trager en kouder,
wij kunnen elkander niet raken,
er huilt iets in ons, de vleermuis
van het verdriet hangt aan de dakgoot
van het huis waarin wij heen en weer gaan
als blinden met tastende handen.
De honden klagen aan het tuinhek
in de doodskou van december.

O Morgenster, breek door het donker
en graas de schimmel van de winterakker,
begraaf de twijfelkoorts. Klokken en vogels
roept mij wakker.
Pieter G. Buckinx

Kerstlied
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
Dan worden de wegen wit
Dan rijden de drie kamelen
Waarop elk een koning zit
Door een woestijn van eeuwen
Vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte
Te waken op het veld
Bij hun schaapjes met witte vachten,
Een engel heeft hun verteld,
Dat Jezus niet langer kan wachten
Want de wereld moest hersteld.

Wat herders en koningen hopen,
Het maakt gering verschil:
Men kan het geluk niet kopen,
Maar voor mensen van goeden wil
Gaat de hemel eenvoudig open
En dan wordt alles stil.

Alleen wie het kwade begeren,
Die mogen niet binnen gaan,
De hemel is daar voor wie leren
De goedheid te verstaan,
Die de mensen door ons ontberen
Als wij hebben kwaad gedaan.

Door een woestijn van eeuwen
Vol boosheid en gevit
Rijden de drie kamelen
Waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
En dan wordt de wereld wit.
Anton van Duinkerken

De herders
Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken,
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwen stal
Geknield en hebben u aanbeden:
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld,
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld.
Anton van Duinkerken

Kerstnacht (1)
Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.
lda Gerhardt

Kerstnacht (2)
Kerstnacht, de kentering van ‘t jaar –
het huis besluit zijn vreugde-en-leed,
en ‘t schuwe denken aan elkaar,
nu elk de ander wakend weet.

Een vragen, zoekend in de nacht
doolt langs de kamers, gaat en keert –
hebben wij niet elkander zacht
en onverbiddelijk geweerd?

De sterren schuiven langs het raam,
buiten slaat traag het late uur;
een zelfde huis houdt ons tezaam.
Hoe kostbaar lijkt, hoe broos van duur

dit ene soms: bijeen te zijn, –
draagt ieder dan van dag tot dag
dit óók – dit heimwee en de pijn
om de gebroken vleugelslag?
lda Gerhardt

Herders, wijzen en dieren
Met herders, wijzen en dieren
rond Jezus’ kribbe geschaard,
bereid om de redder te vieren
die ons van het kwaad vrijwaart,
staan wij hier samen te kijken
naar Gods goedertierenheid,
waarvoor het onrecht moet wijken:
een kind dat de wereld bevrijdt.

Van herders kunnen we leren
wat eenvoud is en geluk.
Want niets kan hun verder deren,
hun vreugde, ze kan niet stuk.
Hun kwade dromen verdwenen
zo vlug als sneeuw voor de zon,
toen hun het licht was verschenen
dat de duisternis overwon.

Bij wijzen, die met geschenken
het kindje hebben bedacht,
mag je aan mildheid denken.
Ze vormen de erewacht.
Die koning moet men niet vrezen,
men stopt hem de handen vol.
Het kind wordt vurig geprezen.
Men aait het over de bol.

Maar waarom staan hier de dieren
zo rustig samengetroept?
Kou sluipt door reten en kieren,
kou die de adem afsnoept.
Zij kennen de Zoon, hun meester
zo met hun dierenverstand.
Ook zij willen vrolijk feesten
en worden door vreugde overmand.

Kom laten we Jezus vieren,
Hem loven met luide stem,
met herders, wijzen en dieren,
omwille van Bethlehem.
Nu wij hier samen staan kijken
naar Gods goedertierenheid
waarvoor het onrecht moet wijken:
een kind dat de wereld bevrijdt.
Piet Thomas

Plaats een reactie

Meer informatie over het aanmelden voor vieringen: Zie hier.