Nog geen reacties

Koorzangjubilarissen Martinuskerk

Bij gelegenheid van de viering van het feest van de H. Caecilia op zondag 25 november vierden vijf leden van het Parochiekoor Sint Maarten hun koorzangjubileum, te weten Leo Duurkoop, die 40 jaar koorzanger is, en de dames Gerda van Oostrom, Ria de Ram, Nettie Smits en Toos Swaanenburg die allemaal 50 jaar lid van het parochiekoor zijn. Zij werden toegesproken door de voorzitter van het koor Marja de Goederen en daarna geëerd met de bijbehorende onderscheidingen van de NSGV. Wij feliciteren hen nogmaals en hopen dat deze trouwe koorleden nog lang hun stem in ons parochiekoor mogen laten klinken.

Na de viering werd ook koorlid Ig Janssen in de bloemen gezet vanwege zijn 12½ jarig koorlidmaatschap.

Zie voor meer foto’s de fotogalerij.

Plaats een reactie