Nog geen reacties

Klokken van de Sint Martinuskerk

Op 28 augustus 2020 heeft het bestuur uitleg gegeven over de ingreep in het slaan van de klokken van de Sint Martinuskerk. Deze ingreep, het in het algemeen zachter instellen van de slagen, het verwijderen van de kwartslagen van de kleine klok en de grote klok en de halfuur slagen voor het komende uur heeft door middel van een geïnitieerde petitie een storm van protest teweeggebracht.

Het karakteristieke geluid van het slaan van de klokken is volgens de petitienemers om zeep geholpen. De klacht waarop het bestuur heeft geacteerd betrof de hamerslagen in de nacht. Zoals op 28 augustus 2020 is uitgelegd zijn de slagen overdag en in de nacht aan elkaar gekoppeld, hetgeen betekent dat de ingreep bedoeld voor de nacht ook automatisch voor overdag geldt.

De petitie is inmiddels circa 550 keer getekend. Dit betekent dat het geluid van de hamerslagen van de klokken veel betekent voor de buurtbewoners. Het bestuur heeft de impact van de ingreep onderschat. Daarbij wordt wellicht terecht afgevraagd of het besluit van mei 2020 tot een ingreep in de slagen te snel en ondoordacht is genomen, te meer daar er geen geluidsmeting heeft plaatsgevonden ter onderbouwing van de ingreep en de ingreep heeft plaatsgevonden op basis van één klacht.

Medio oktober 2020 is de secretaris van het bestuur door MidVliet TV geïnterviewd en heeft hij uitleg gegeven. Op 19 november 2020 is er overleg geweest tussen bestuursleden en twee vertegenwoordigers van de buurtbewoners, tevens initiatiefnemers van de petitie. In dat gesprek is er naar een oplossing gezocht. Alle belangen en opties zijn overwogen. Ook is de APV bestudeerd en daar zijn geen beperkingen aanwezig.

De gesprekspartners zijn unaniem van mening dat dient te worden teruggekomen op het genomen besluit van mei 2020. Een en ander betekent dat de klokken op een gepaste wijze worden teruggezet.

Plaats een reactie

Meer informatie over het aanmelden voor vieringen: Zie hier.