Nog geen reacties

KinderVertelViering Jona op 5 maart

Enige tijd geleden heeft u ervoor gekozen uw kind te laten dopen. Een kostbaar besluit, en een keuze waardoor u uw kind in zijn of haar leven op de weg van het geloof wilt begeleiden. Vanuit parochiefederatie Vlietstreek willen we u daar graag bij ondersteunen.

De KinderVertelVieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar). De kindjes kunnen wennen aan samen komen in de kerk. De viering is helemaal op hen gericht. Ze mogen zitten, lopen, kijken, vragen. We zingen, bidden, slaan een kruisteken, steken een kaars aan, horen een Bijbelverhaal. Het duurt een half uurtje, prima te doen dus. En als er een kindje “Hoofd, schouders knie en teen” wil zingen: ook prima! Daarna is er wat te drinken, een kleurplaat voor de kinderen en ontmoeting voor de ouders, altijd heel gezellig.

Op zondag 5 februari was er een viering. Ontroerend te zien hoe kindjes hun naam noemden voor onze lieve God, en samen met papa en mama een kaarsje aanstaken.

De volgende viering is op zondag 5 maart om 15.30 uur in de Sint Martinuskerk. Het thema is dan Jona. God vraagt aan Jona: ga de mensen in de grote stad Ninivé waarschuwen. Zeg maar: Pas op! Jullie doen slechte dingen en God wil jullie straffen! Maar… Jona wil niet doen wat God hem vraagt. Jona loopt weg! Hoe zal dit tóch goed aflopen?? Kom je luisteren naar dit verhaal en kom je helpen een goede stad te bouwen?

Noteer ook alvast: Pasen: zondag 9 april, 11.30 uur, in de Martinuskerk, Oosteinde 54 te Voorburg. Over Jezus als de tuinman die werkt in de tuin rond de grot waar Jezus is begraven en Maria van Magdala die haar Heer zoekt. En na de viering paaseitjes zoeken in de tuin.

Zie ook de pagina KinderVertelVieringen.

Plaats een reactie