Nog geen reacties

Kapelaan Van Deelen neemt afscheid

Op zondag 15 november nemen we afscheid van kapelaan Van Deelen. Vanwege corona is het een sober afscheid. Kapelaan Van Deelen zal voorgaan in de vieringen in Rijswijk: om 9.30 uur in de Benedictus en Bernadette en om 11.15 uur in de Bonifatius. Na afloop van de vieringen kunt u aan de kerkdeur op afstand persoonlijk afscheid nemen van kapelaan Van Deelen. U kunt hem natuurlijk ook schriftelijk via het parochiesecretariaat een groet brengen.

 

In het kader van dit afscheid werd onderstaand interview met Kerk aan de Vliet gemaakt.

 

Pastor Lex van Deelen neemt afscheid

Wat we al enige tijd aan zagen komen is nu werkelijkheid geworden: onze kapelaan mgr. Lex van Deelen gaat het pastoraal team van onze federatie verlaten. Zijn werk bij ons is niet meer te verenigen met zijn vele andere taken: vicaris-generaal, regiovicaris van Den Haag en verantwoordelijk pastoor van de parochies (met achttien kerken!) op de Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden. Reden voor een ‘afscheidsinterview’ na al die jaren dat hij in diverse functies bij ons werkzaam is geweest en ons heeft bijgestaan om een levende gemeenschap te zijn.

Wat is voor jouw pastoraat de drijfveer?
“Mijn leitmotiv is vanaf het begin geweest: de onrustige vraag naar het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het Evangelie. Bij alles wat ik doe is er hetzelfde motief: dienstbaarheid die werkzaam is. Als je nog gezond bent en vitaal moet je dóén; en dat zal ik doen tot mijn vijfenzeventigste, de leeftijd waarop een priester zijn ontslag moet aanbieden aan de bisschop.”

Hoe wil je graag Kerk-zijn?
“Altijd probeerde ik de Kerk verwelkomend te maken: een open deur voor wie aanklopt. Daarom ben ik zo dankbaar voor projecten als Muziek in de Bonifatius, de Voedselbank en de bijdrage aan het Standwalfestival.”

Hoe heb je de jaren bij ons beleefd?
“Hoewel het in het begin wat lastig was, met kerksluitingen en verbouwing, heb ik het erg naar mijn zin gehad, ook toen we een federatie werden (die helaas nog geen fusie is). Ik ben dankbaar voor de samenwerking binnen de diverse besturen; voor de follow-up voor jongeren van de Taizédagen in Rotterdam; dat het kerkbezoek jarenlang stabiel is gebleven; voor initiatieven als de Voedselbank en de bijdrage daaraan in natura; voor de muzikale kwaliteit bij de vieringen; voor de goede zorgen van de misdienaars en zovele anderen. En vooral ook voor de samenwerking binnen het pastoraal team met de diverse prima collega’s, die elkaar goed aanvulden en van wie ik nu speciaal Ingrid van der Aart noem, met wie ik een ‘gouden koppel’ kon vormen.”

Wat is voor jou de kern van gelovig zijn?
“Dat is het vertrouwen in Jezus’ uitspraak “Ik ben er, alle dagen, tot het einde van de tijd”. Niet “Ik zal er zijn” als je de regels volgt, maar Ik-ben-er-voor-jou! Het is een open uitnodiging van Jezus, maar je moet wel op zoek gaan: ga maar kijken, Ik ben er voor jullie, gewone mensen, op zoek naar samenzijn, naar liefdevol leven, in geloof (vertrouwen), in handelen en leren.”

Hoe zie je de toekomst van de Kerk?
“De uitdaging is hoe we Kerk kunnen blijven, gelet op kerksluiting en teruglopend kerkbezoek. Maar in deze coronatijd komen er nieuwe mogelijkheden op, zoals de goed bekeken uitzendingen via YouTube. De leken krijgen een steeds grotere taak om de gemeenschappen vitaal te houden, zodat zij ook jongeren aanspreekt. We zullen meer toegroeien naar een diasporamodel van mensen die elkáár vasthouden als gelovige; en dat is niet alleen afhankelijk van een pastoor. Mensen die omzien naar elkaar, en daartoe af en toe samenkomen en bemoedigd worden door Sacrament en priester. Het Evangelie moet dicht bij de mensen worden gebracht: wat betekent het Verhaal nú, voor òns? Zoals een jongere eens zei: wat ik hoor moet diepgang hebben en over mij gaan. We moeten met ons eigen charisma doorgeven, wat Jezus ons te vertellen heeft in ons leven.”

Heeft jouw pastoraat bij ons bijgedragen aan je geluk?
“Ja, ik kijk tevreden terug en ben dankbaar voor de mooie jaren hier. Andere taken roepen nu; dat was niet gepland, maar dat is de vraag die het Evangelie stelt.”

 

Plaats een reactie

Voor de vieringen op zaterdag en zondag is aanmelding noodzakelijk:Zie hier.