Nog geen reacties

Justitiepastoraat

Geachte Parochianen,

In de week na Pasen was ik bij u te gast in de vieringen in Voorburg en Leidschendam. Aandacht voor een bijzondere vorm van diaconaal werk en pastorale zorg. De Stichting Uit-Zicht geeft een bijdrage aan de geestelijke verzorging binnen de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, locatie Scheveningen. De locatie Zoetermeer is momenteel niet opengesteld. Volgend jaar bestaat het justitiepastoraat zeventig jaar. Aanwezigheid op een plaats die niet zo vanzelfsprekend is, misschien wel ‘vreemde grond’. Tegelijkertijd is het bezoek aan gevangenen vertrouwd. Het is een van de werken van barmhartigheid in onze kerkelijke traditie. Pastoor Bakker sprak erover in de preek. Hij verwees naar het belang en de ontroering van muziek, ook op plaatsen waar je het niet zou verwachten.

De Stichting Uit-Zicht geeft ons – vrijwilligers en pastores – de mogelijkheid om in die wereld bijzondere zorg te geven. Een attentie, een boek, een Bijbel, een dichtbundel, een ansichtkaart voor familie, een rozenkrans. Het is vaak de juiste attentie op het juiste moment.

In de viering bracht ik naar voren dat we met uw bijdrage dit jaar aandacht geven aan muziek en aan gedichten. Het kopen van enkele gitaren. Het maken van een dichtbundel. De zorg voor ons ‘eigen’ koor. We spreken gedetineerden aan op talenten, vaardigheden en mogelijkheden. Mensen in detentie realiseren zich dat er fouten gemaakt zijn en dat je kunt verdwalen. Ook zij blijven – om het Bijbels te zeggen – ‘zoeken en vinden’. Vaak is er een relatie tussen de psychische gezondheid van mensen en de toename van agressie en geweld.

Graag wil ik pastoor Bakker, diaken Tolsma en uw kerkgemeenschap danken voor de aanwezigheid in de viering. In het bijzonder voor het (hoge) bedrag van de deurcollecte ten behoeve van de Stichting Uit-Zicht: € 1.384,36! We gaan het een mooie bestemming geven.

Met vriendelijke groet, mede namens Stichting Uit-Zicht,

Alexandra de Krijger, geestelijk verzorger PI Haaglanden

 

Meer informatie over de Stichting Uit-Zicht vindt hier.

Plaats een reactie