Nog geen reacties

Jubileum Jos Siebers

Dank u, dank u, dank u!! Op het moment dat ik deze brief schrijf, is het alweer vijf weken geleden (1 mei) dat ik mijn 65-jarig jubileum als dirigent/organist heb gevierd. Begonnen als organist in de noodkerk van De Goede Herder Parochie en vrij snel ook als dirigent van het zangkoor aldaar (herenkoor, dameskoor, kinderkoor (70!) en gemengd koor).

Als ik terugkijk op die 65 jaren voel ik me net als een bijbels mosterdzaadje: heel klein begonnen om “even te helpen” om daarna te blijven hangen en uit te groeien om niet meer weg te gaan. Veel collega’s van mij noemen dat: luiheid. Het is echter veel eenvoudiger om hier en daar een paar jaar te blijven om daarna in een andere parochie je hobby’s weer bot te vieren.

Waarom ben ik nog steeds blijven hangen?
1. De meer dan prettige werksfeer bij het koor. Wij voelen ons zo’n beetje één hechte familie.
2. De kerk-muzikale mogelijkheden onder de verschillende pastoors, die mij geboden zijn.
3. De meer dan prettige samenwerking met de koorbesturen.
4. Een echtgenote (Mary) die mij de ruimte geeft om zoveel tijd aan de parochie te besteden. Pastoor W. Bakker noemde dit laatste punt terecht in zijn dankwoord op 1 mei tijdens de feesthoogmis.

Mijn jubileumdag (1 mei) was één groot feest met een prachtige viering met (ver)groot koor en ’s middags een heel mooi en gezellig concert met receptie na. Het was allemaal overweldigend. Op die feestdag heb ik van u onnoemelijk veel waardering gekregen voor al die jaren en een vurige wens van mij, een elektrische fiets, is, aangevuld door het zangkoor, nu uitgekomen. Van al die giften heb ik die fiets eindelijk kunnen kopen. Voor mijn gezondheid is die van groot belang, dus ook voor jullie (grapje). Ik bluf nog al eens door te zeggen dat ik tot mijn 100ste doorga, maar ik wil dat graag waarmaken.

Nogmaals hartelijk dank en tot vele malen ziens in de Martinuskerk!!

Jos Siebers

Plaats een reactie